logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava, kterou pořádá Městská část Praha 2, si klade za cíl představit široké veřejnosti vybrané kapitoly z historie městské části spojené s těmi jejími obyvateli, kteří byli židovského vyznání či pocházeli ze židovských rodin nebo byli za židy označeni rasistickými zákony. Jejich příběhy jsou spojeny s historií města Královské Vinohrady, nového a moderního města za hradbami Prahy.

Autorem výstavy je Martin Šmok.

VÝSTAVA BYLA PŮVODNĚ UMÍSTĚNA V MÁZHAUZU NOVOMĚSTKÉ RADNICE.
NYNÍ POKRAČUJE A MŮŽETE JI ZHLÉDNOUT V PŘÍZEMÍ VĚŽE.


Otevřeno denně, od 10:00 do 18:00 hodin, kromě pondělí

VSTUP ZDARMA

nahoru


logo Novoměstská radnice