logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Šestý ročník festivalu Novofest bude mít podobně jako předchozí ročník historické téma – v roce 2016 uplyne 700 let od narození jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin, římského císaře a českého krále Karla IV. Jeho neutuchající aktivity jak na poli politickém, tak i na poli duchovním a kulturním měly pro české země ohromný význam. Karel IV. byl podle historiků velice silně duchovně založený člověk a byl schopen hluboké kontemplace, miloval umění a stal se jeho mecenášem, o jeho schopnostech politických, strategických i obchodních byly vydány řady spisů, a to už z pera jeho současníků. Je nasnadě, že se taková osobnost stala velkým zdrojem inspirace pro umělce všech oborů. V rámci Novofestu 2016 připomeneme některé významné okamžiky jeho života a vlády. Z tohoto důvodu bude úvodní festivalový večery poněkud „předsunut“ do období po Velikonocích (konkrétně na první neděli po Velikonocích), kdy spolu s renomovaným vokálním souborem Tiburtina oživíme tzv. Svátek svátostin – tento svátek zavedl Karel IV. (posléze byl oficiálně schválen i papežem) při příležitosti vystavování císařských korunovačních klenotů (soubor několika set drahocenných předmětů včetně koruny, jablka, meče Karla Velikého, souboru relikvií apod.) v dnes již neexistující kapli Božího těla na Karlově náměstí.

Další koncerty festivalu se budou dotýkat nejrůznějších aspektů vladařova života - připomene mj. panovníkovu literární činnost (posluchači uslyší části vlastního vladařova životopisu Vita Caroli), nahlédneme do kultury evropských zemí, ve kterých Karel IV pobýval, dotkneme se duchovních tradic jeho doby. I šestý ročník festivalu nabídne podobně jako všechny předchozí ročníky také malou exkurzi do světa dalšího hudebního žánru – tentokrát folklóru – s odkazem na kulturní a národnostní diverzitu rozlehlé Karlovy říše.

Vstupné:

plné 300 Kč
sleva 50% - studenti, senioři a držitelé ZTP/P

Podrobné informace ke vstupnému a o koncertech na www.novofest.cz .
 

Rezervace vstupenek: info@novofest.cz, tel. +420 271 737 359, +420 606 618 396, fax +420 271 737 359.

Večerní pokladna otevřena od 19:15 h před Velkým sálem Novoměstské radnice.

Místo konání: Velký sál Novoměstské radnice

KONCERTY ZAČÍNAJÍ VE 20:00 H

 

PROGRAM FESTIVALU:

 

KONCERTY:

3. 4. Charlemagne

Tiburtina Ensemble

Program: Chorální a polyfonní hudba 14.století –

23. 6. Evropou po stopách Karla IV.

Vladimír Bukač – viola, Adam Skoumal – klavír

Program: Hudební putování zeměmi říše Karla IV.

10. 8. Vita caroli

Martin Myšička – umělecký přednes, Kristina Kasíková – klavír

Program: hudebně-literární pořad s hudbou J. S. Bacha, L.van Beethovena, M. Ravela ad.

23. 8. Hudba mariánské tradice

Edita Adlerová – mezzosoprán, Marcela Šestáková – klavír

Program: J. S. Bach, C. Franck, G. F. Händel, C. Saint-Saëns ad.

6. 9. Struny babího léta

Ana Brateljevic – harfa, Věra Binarová – viola

Program: M. Marais, N. Paganini, J. Rodrigo ad.

24. 10. Závěrečný koncert

Koncert ve spolupráci s Akademií komorní hudby a nadací Villa Musica

 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice