logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava zaměřená na rozvoj a studium medicíny od doby Karla IV. po současnost.

Návštěvníci se budou moci podívat například na ukázky z dobových učebnic, prohlédnout si rozličné lékařské nástroje, které se dříve využívaly k léčbě nejrůznějších nemocí, nebo fotografie z historie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. 
 
Nebudou chybět také informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily či patří k 1. LF UK.

Výstava se koná v Galerii v přízemí Novoměstské radnice.

Otevřeno:

út-ne 10-18 hod

VSTUPNÉ:

Prohlídka výstavy v Galerii:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč


Společné vstupné na výstavu v Galerii + vstup do věže a prohlídka výstav ve věži: 

 plné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč        

VSTUPENKU USCHOVEJTE PRO VSTUP DO VĚŽE!          

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň jednou z nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu v ČR. 1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

www.lf1.cuni.cz

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

www.vfn.cz

 

 

 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice