logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova k 65. výročí založení školy ukazuje různé tváře proměn světa kolem nás v Galerii ve věži Novoměstské radnice.

Otevírací doba:

út - ne 10 - 18 hod

Vstupné:

  • v souvislosti se vstupem na věž:

plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč

  •  společné zvýhodněné vstupné do věže + do Galerie v přízemí

 VSTUPENKU USCHOVEJTE PRO VSTUP DO GALERIE V PŘÍZEMÍ!

První část výstavy představuje více námětů - hlavní téma proměny je rozvedeno různými výtvarnými technikami (enkaustikou, mozaikou, malbou, kombinovanými technikami tisku linorytu a různých šablon ad.), v námětech vychází z fenoménů, které nás obklopují a které jsou posunuty do nových kontextů a tvoří působivé výtvarné variace. 
 
Další část výstavy navazuje proměnami literárních textů i vlastních textů dětí do různých výtvarných zpracování. Námětem jsou ilustrace, literární postava, iniciála, čtenář a kniha jako objekt. Některé práce směřují svým zpracováním k užité grafice, jiné k volné tvorbě. 
 
Poslední část představuje grafické listy žáků partnerské školy z japonského města Aomori, které nabídnou tradiční pohled na realitu života v Japonsku skrze koláže, dřevoryty a kaligrafie.
  
 
www.zuspraha7.cz
 
nahoru


logo Novoměstská radnice