logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

V Galerii v přízemí Novoměstské radnice bude vystaveno v únoru oceňované dílo akademického malíře Ivana Brtny u příležitosti jeho nedožitých sedmdesátých

Výstavu pořádá manželka Ivana Brtny, akademická malířka Šárka Brtnová, a to ve spolupráci s Novoměstskou radnicí a s Městskou částí Praha 2.

 

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

OTEVŘENO: út - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Akademický malíř Ivan Brtna (28. 3. 1948, Rumburk – 15. 11. 2016, Praha) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, atelier užité a monumentální malby. Během svého profesního života se věnoval malbě, kresbě, užité grafice, ilustraci, realizaci v architektuře. Jeho dílo je nebývale rozsáhlé – tzn. na tisíc maleb, stovek kreseb, desítky grafik a další tvorby z oblasti výtvarného umění. 34 let působil jako pedagog na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze (výuka figurálního kreslení).

Základem každé malby Ivana Brtny je prostor pečlivě budovaný a modelovaný z geometrických elementů. Do tohoto prostoru malíř zasazoval prvky spojené s realitou. Užití barev je v jeho obrazech klíčové. Výraznou roli v jeho tvorbě hraje kresba tuší, již Ivan Brtna sám pro sebe nazýval kaligrafií, protože mu svou dekorativností právě kaligrafii připomínala.

Malíř Ivan Brtna byl držitelem řady ocenění. Posledním získaným oceněním, ještě za jeho života, byla v roce 2002 Cena UVU ČR (Středoevropské bienále kresby v Plzni).

Od roku 1971 měl Ivan Brtna řadu samostatných výstav v Čechách i v zahraničí. Účastnil se mnoha společných výstav. Poslední samostatné výstavy po roce 2000 se konaly tři: V Galerii Jiřího Trnky v Plzni (2003), ve Výstavní síni České spořitelny v Praze (2015) a v Galerii ART+UM v Praze (2017).

Ivan Brtna zemřel po vážné, dlouhotrvající nemoci ve věku 68 let. Do poslední chvíle byl nesmírně plodný – denně pracoval a věnoval se nejenom kresbě, ale i malbě a dalším technikám.

 Kateřina Urbanová, PR výstavy

Tel.: 776 489 125, e-mail: pridej.slovo@gmail.com

 

 

 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice