logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Pro nadační fond Dvojka srdcem vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený za doprovodu klavíristky Lucie Toth. Nebude chybět ani patronka nadačního fondu Simona Postlerová. Během koncertu uslyšíte i hudební talenty ze ZUŠ Ilji Hurníka podpořené nadačním fondem. Benefiční koncert na podporu studia několika žáků školy na II. pololetí i na další potřeby dětí a seniorů Prahy 2. Večerem vás provede moderátor Josef Mádle.

 

Začátek koncertu: 19:30 hod / Velký sál Novoměstské radnice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vstupné: Vstupné: 500 Kč

Předprodej vstupenek:

Bližší informace na: info@dvojkasrdcem.cz, tel. 236 044 280

 

Přidejte se k události na facebooku: https://www.facebook.com/events/542439579843132/

 

Nadační fond Dvojka srdcem byl zřízen pro pomoc potřebným, zejména osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům. Podpořil letos mmj. již devět studentů hudebních oborů formou uhrazení školného za 1. pololetí na ZUŠ Ilji Hurníka. Rodiče těchto mladých hudebníků jsou v situaci, kdy jim otázka toho, jak svým dětem dopřát rozvíjení talentu, přidělává starosti. Koncert je významnou událostí nejen pro nadační fond, ale bude i výročním dárkem pro ty, kdo se podíleli na jeho založení. Všichni, kdo si zakoupí vstupenku na koncert, se stanou rovněž dárci. Celý výtěžek bude využit na dobročinné účely - nejen na školné za 2. pololetí v ZUŠ Ilji Hurníka, ale i na další potřeby dětí a seniorů Prahy 2.

https://dvojkasrdcem.cz/

www.sveceny.cz

 

 http://praha2.cz/Beneficni-koncert-pro-Nadacni-fond-Dvojka-srdcem-vlozeno-video.html

 

nahoru


logo Novoměstská radnice