logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Občanské sdružení Paprskovec pořádá v rámci projektu „BLAHOSLAVENÍ“ výstavu fotografií a výtvarných prací klientů Dětského centra Paprsek, středisko Setkání.

Výstava se uskuteční v přízemí u kavárny Neustadt, v Mini galerii Novoměstské radnice Praha ve dnech 14. 1. - 31. 1. 2014, každý den od 10 do 18 hodin.

Projekt „BLAHOSLAVENÍ“ je koncipován jako putovní výstava fotografií klientů a výtvarných prací vytvořených klienty Dětského centra Paprsek, středisko Setkání. Výstava je realizována občanským sdružením Paprskovec během 12-ti měsíců v různých místech České republiky od října 2013 do října 2014.

Cílem projektu BLAHOSLAVENÍ je:

1. Představit a předat poselství života mentálně postižených veřejnosti.
2. Dobrovolným vstupným získat prostředky, které budou využity pro základní potřeby klientů s mentálním (často kombinovaným) zdravotním postižením Dětského centra Paprsek.

Bližší informace o konkrétních potřebách klientů i o OS Paprskovec jsou na www.paprskovec.cz .

Výstava se bude konat v přízemí u kavárny Neustadt, v Mini galerii Novoměstské radnice Praha.

Vstupné:

dobrovolné v místě konání

Celý projekt je uveden duchovní ideou:
Duchovní idea projektu „BLAHOSLAVENÍ“:

„Blahoslavení chudí duchem
neboť jejich je království nebeské“

Tak začíná Kázání na hoře podle evangelisty Matouše. Novější překlady částečně mění formulaci a uvádějí „Blahoslavení chudí v duchu .....“
Současný výklad mluví o významu těchto slov (chudí duchem, ev. chudí v duchu) jako o ekvivalentu skromnosti a bezelstnosti.
Skromnost a bezelstnost, to jsou dvě nejvýznamnější vlastnosti mentálně postižených.
Znají radost a štěstí, intenzivně vnímají lásku. Neznají pýchu, lakotu, závist, lstivost, podvod, nenávist, pomstu. Nezajímá je konzumní způsob života, módní oblečení, silné auto, nejnovější značka mobilu.
Pojďme se s nimi radovat z „maličkostí“, jako je hezká písnička, barevné obrázky, taneček, oběd, kytka na louce, pohlazení. Radovat se s nimi, když lidé kolem mají radost.
Pojďme být s nimi „chudí v duchu“. Odměnou nám bude radost ze života.

Oni jsou tu, abychom se od nich učili.

nahoru


logo Novoměstská radnice