logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava s názvem Praha a její malebná zákoutí v Galerii ve věži nabídne pohled na významné památky Prahy 2 i celého hlavního města a na figurální kompozice japonských dětí.

Prezentace výtvarného oboru Základní umělecké školy Prahy 7 (Šimáčkova 16) představí návštěvníkům kulturní dědictví Prahy 2 i celého hlavního města viděného netradičním pohledem dětí, které v této městské části nežijí, ale jsou jejími pravidelnými hosty. Akce volně navazuje na podobnou prezentaci, kterou zde návštěvníci mohli vidět před dvěma lety. Koncepce výstavy je rozdělena na tři části: hlavní důraz je kladen na prezentaci památek Prahy 2, vystaveny budou práce s náměty celopražskými, svět Japonců přiblíží figurální práce japonských dětí (Aomori City Board of Education).

Výstava je unikátním pohledem do světa mladých lidí, již vnímají malebná architektonická zákoutí, místa k odpočinku a pražské vyhlídky ve spojení s uměním a akcemi konanými přímo na těchto místech. Návštěvníci se budou moci seznámit s díly vytvořenými různými výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika), s prostorovými objekty, objeví skrytou krásu v drobném detailu i monumentálním celku.

Zveme nejen všechny Pražany, kteří se budou moci zprostředkovaně podívat na jim známá místa, ale i širší veřejnost, jež zavítala do hlavního města vůbec poprvé.

Výstava probíhá od 1. 4. do 26. 4. 2014, otevřeno denně, kromě pondělí, od 10:00 do 18:00 hodin.

Vstupné

v souvislosti se vstupem na věž.

nahoru


logo Novoměstská radnice