logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Komorní orchestr HARMONY PRAGUE se na Novoměstské radnici setká se svými posluchači na třetím koncertě z cyklu STYLOVÉ VEČERY, které proběhnou v průběhu roku 2014.

Třetí koncert s názvem ROMANTICKÝ VEČER se bude konat 19. 6. 2014 od 19 hodin.

Tento koncert zasvětí komorní orchestr Harmony Prague romantické hudbě. Tzv. Romantický večer uvede díla, která názorně vystihují obsah a kvality hudby romantického období. Prvním průkopníkem hudebního romantismu byl Felix Mendelssohn-Bartholdy, který je v programu prezentován jedním z nejkrásnějších děl komorní tvorby, Oktetem Es dur, psaným autorem v jeho šestnácti letech. Antonín Dvořák představuje již zralý romantismus, často napojený na národní prvky. Zde však zazní čistě lyrická, první věta z jeho slavné smyčcové Serenády, která ukazuje citovou vřelost romantické hudby. Orchestr Harmony Prague však seznámí i s méně známými romantickými díly, z tvůrčí dílny zakladatele anglické národní hudby Edwarda Elgara a norského Edvarda Griega. Vedle emotivního náboje byla však pro hudební romantismus příznačná i nástrojová virtuozita, kterou v Cikánských melodiích španělského autora Pabla de Sarasateho předvede houslista Miroslav Vilímec.

Posluchači se mohou těšit na hudbu období romantismu pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka a na průvodní slovo houslisty Miroslava Vilímce, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru HARMONY PRAGUE, který bude posluchače večerem provádět a seznámí je se skladateli a jejich díly.

PROGRAM KONCERTU:


F.Mendelssohn-Bartholdy: Oktet Es dur op.20
A.Dvořák: Serenáda pro smyčcový orchestr E dur, op. 22
E.Elgar: Serenáda pro smyčcový orchestr op. 20
E.Grieg: Elegické melodie op.34
(1. Herzwunden – Allegretto esporessivo)
Pablo de Sarasate:
Cikánské melodie op. 20 pro housle a smyčcový orchestr


ÚČINKUJÍCÍ:
komorní orchestr HARMONY PRAGUE
dirigent: Štefan BRITVÍK
housle: Miroslav VILÍMEC

Více informací o koncertě ROMANTICKÝ VEČER či cyklu koncertů “STYLOVÉ VEČERY“ najdete na www.symphonyprague.com .

VSTUPNÉ:

300 Kč plné vstupné
150 Kč snížené vstupné (senioři, studenti, držitelé ZTP)

VÝHODNÁ CENA:
cena cyklu 4 koncertů
800 Kč /plné vstupné
550 Kč/studenti, senioři, držitelé ZTP

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty či celý cyklus:
* Monika Teichmannová, email: manager@symphonyprague.com, tel. 777 317 186
* v síti Eventimu - www.eventim.cz

+ prodej v pokladně věže Novoměstské radnice , od úterý do neděle – ne od 10 – 18 hod
* 30 minut před koncertem na pokladně v místě konání koncertu ve Velkém sále na Novoměstské radnici

DATUM, OD KDY BUDE MOŽNO SI ZAKOUPIT VSTUPENKY V POKLADNĚ VĚŽE, BUDE UPŘESNĚNO.


SOUHRNNĚ O CYKLU KONCERTŮ “STYLOVÉ VEČERY“ V ROCE 2014


ORCHESTR “HARMONY PRAGUE“ PŘIPRAVIL NA ROK 2014 CYKLUS 6 KONCERTŮ NAZVANÝCH “STYLOVÉ VEČERY“. KONCERTY VÁS PROVEDOU HUDBOU RŮZNÝCH STYLOVÝCH OBDOBÍ POD TAKTOVKOU ŠTEFANA BRITVÍKA A S PRŮVODNÍM SLOVEM HOUSLISTY, UMĚLECKÉHO VEDOUCÍHO A SÓLISTY KOMORNÍHO ORCHESTRU MIROSLAVA VILÍMCE, KTERÝ POSLUCHAČE V PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH VEČERŮ SEZNÁMÍ SE SKLADATELI A JEJICH DÍLY.

Koncerty se budou konat ve Velkém sále Novoměstské radnice, závěrečný pak na Staroměstském náměstí v domě U Kamenného zvonu.

K O N C E R T Y:

BAROKNÍ VEČER – 14.2.2014
KLASICKÝ VEČER – 28.3.2014
ROMANTICKÝ VEČER – 19.6.2014
VEČER HUDBY 20. STOLETÍ – 4.9.2014
VEČER K ROKU ČESKÉ HUDBY – 18.10.2014

VÁNOČNÍ VEČER – 13.12.2014

Komorní orchestr HARMONY PRAGUE se setká se svými posluchači na 6 koncertech cyklu STYLOVÉ VEČERY, které proběhnou v průběhu roku 2014. Na Novoměstské radnici proběhne koncertů pět. Závěrečný koncert cyklu se bude konat na Staroměstském náměstí v domě U Kamenného zvonu.

Cyklus začne 14. 2. 2014 tzv. BAROKNÍM VEČEREM, kde zazní díla skladatelů, reprezentujících toto období. Zvláštní důraz je věnován italskému baroku, soubor uvede např. hudbu A. Corelliho, T. Vitaliho, nebude chybět samozřejmě A. Vivaldi.

Výlet do hudební historie bude pokračovat KLASICKÝM VEČEREM, na němž vedle neopominutelného W. A. Mozarta zazní i méně často uváděná díla dalších skladatelů klasicismu.

Zatímco barokní a klasická epocha nabídla pro smyčcový komorní soubor mnoho literatury, romantismus byl v tomto smyslu zaměřen spíše na větší obsazení orchestru, umožňující barevnou instrumentaci. HARMONY PRAGUE přesto přinese i ve svém ROMANTICKÉM VEČERU řadu skladeb, které charakterizují nový umělecký směr, plný citů, výrazových kontrastů, ale i nástrojové virtuozity.

Cyklus souboru HARMONY PRAGUE neopomene ani novější hudbu a z tvorby skladatelů 20. století zazní jak repertoár této doby, tak současná díla. Součástí tvorby 20. století je však i kvalitní hudba na pomezí vážné a populární hudby, proto na VEČERU NEDÁVNÉ HUDBY uslyšíme např. části z proslulé West Side Story Leonarda Bernsteina v úpravě soudobého skladatele Jiřího Temla.

V cyklu nelze nevzpomenout řadu výročí významných českých skladatelů, jimž je věnován VEČER K ROKU ČESKÉ HUDBY. Dramaturgie večera bude vycházet především z děl, originálně psaných pro komorní smyčcové obsazení, program doplní i některé úpravy skladeb, např. Kubelíkovy houslové Staré písně.

HARMONY PRAGUE uzavře aktivní rok své koncertní činnosti VÁNOČNÍM VEČEREM, který připraví posluchačům nadílku z tvorby, která neodmyslitelně k vánocům patří. V převážně barokním a klasickém programu zazní vedle sebe hudba W. A. Mozarta i A. Vivaldiho, vánoční náladu jistě završí známé Vánoční Concerto grosso Archangela Corelliho. Vánoční večer tak do barokního rámce uzavře celý cyklus, který jistě přinese posluchačům mnoho příjemných posluchačských zážitků i nových hudebních poznání.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ÚČINKUJÍCÍCH:


HARMONY PRAGUE je komorní orchestr, založený členy symfonického orchestru Symphony Prague. Soubor nejdříve vystupoval v tomto rámci, později osamostatnil svoji činnost i dramaturgii a přijal současný název. HARMONY PRAGUE je variabilního obsazení dle repertoárových požadavků, od čistě komorních variací k raně klasické struktuře, zaměřuje se na barokní a klasickou hudbu, nevyhýbá se však ani romantickému repertoáru a skladbám 20. století. Svoji činnost zahájil slavnostním koncertem v Lobkowiczkém paláci v Praze v roce 2013, pro rok 2014 připravil mimo jiné cyklus tzv. Stylových večerů na Novoměstské radnici v Praze. Uměleckým vedoucím souboru je houslista Miroslav Vilímec, HARMONY PRAGUE spolupracuje se šéfdirigentem Symphony Prague Štefanem Britvíkem.

ŠTEFAN BRITVÍK je šéfdirigentem symfonického orchestru SYMPHONY PRAGUE, kromě toho úzce spolupracuje i s komorním orchestrem Harmony Prague. Se Symphony Prague již absolvoval řadu významných koncertů doma i v zahraničí.
V Praze v roce 2013 např. připravil slavnostní koncert k uctění výročí skladatele Richarda Wagnera. Štefan Britvík dirigoval na význačných evropských festivalech, se Symphony Prague vystoupil např. v Paříži a v mnoha dalších městech ve Francii, Německu a Španělsku. Spolupracoval též s našimi i zahraničními pěveckými sbory a jako hudební badatel objevil a natočil na CD mnohá díla našich klasiků, světově premiéroval např. Symfonii E dur J. B. Vaňhala a řadu skladeb Jakuba Jana Ryby.

MIROSLAV VILÍMEC patří mezi naše přední houslisty. Od roku 1992 působí jako koncertní mistr České filharmonie, kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, Saint-Saense, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též s orchestrem FOK , Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s mnoha dalšími. V současné době je též koncertním mistrem a sólistou orchestru Symphony Prague i komorního tělesa Harmony Prague. Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb. S Českou filharmonií např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní účasti Rafaela Kubelíka houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 14 houslových koncertů francouzského klasického skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de Saint-George. Více na www.miroslavvilimec.cz .

nahoru


logo Novoměstská radnice