logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava zdrojových obrazových materiálů ke knize Labyrintem pražského tajemna se konala v květnu a červnu v Galerii věže Novoměstské radnice. Pro velký ohlas nyní pokračuje v přízemní Galerii NR, kde je rozšířena o další zajímavé exponáty.

Novoměstská radnice, p. o., Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2, Galerie v přízemí
6. 8. – 31. 8. 2014, otevřeno út – ne 10 – 18 hodin

Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Výstava mapuje jednotlivá uskupení umělců z přelomu století, zaobírajících se náměty na hranici reality a fantaskního světa. Jde především o skupinu autorů vystavujících v galerii Bohumila Kočího Z říše pohádek, spolek Verein Deutscher Malerinnen Prag, seskupení kolem tiskařské dílny Alessandra de Piana a volné sdružení Česká grafika. Mnozí z těchto umělců se následně podílejí na založení družstva Artěl, zakládají skupinu Sursum či později působí ve spolku Hollar. Němečtí autoři odcházejí postupně kolem roku 1910 většinou do Vídně a vracejí se v 30. letech. V té době se z Lipska do Prahy vrací též Hugo Steiner-Prag a zakládá školu Officina Pragensis, jejíž žáci, například Jaroslav Šváb, Libor Fára či Adriena Šimotová, tvoří špičku československé grafiky šedesátých let.

Pavel Růt,

autor výstavy, jeden z nejvýraznějších výtvarníků střední generace, se zabývá vlastní volnou malířskou tvorbou a výrobou grafických listů, ale mnohem více ilustracemi a grafickým a výtvarným zpracováním knih.

KNIHA A PLAKÁT


Během návštěvy výstavy Labyrintem pražského tajemna si můžete zakoupit v Galerii NR v přízemí knihu Pavla Růta. Cena 275 Kč.
Rovněž si můžete zakoupit plakát k výstavě. Cena 10 Kč.

nahoru


logo Novoměstská radnice