logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Na koncertě ve Velkém sále Novoměstské radnice zazní skladby velikánů od klasicismu až po 20. století.

Uslyšíte skladby známých velikánů, například J. Haydna, R. Schumanna, J. Brahmse, K. Slavického a též nahlédnete do díla již méně známého slovenského skladatele J. N. Hummela.

Vstupné dobrovolné

ZAČÁTEK KLAVÍRNÍHO KONCERTU V PODÁNÍ ANDREY VAVRUŠOVÉ V 19:30 HODIN 8. ZÁŘÍ.

PROGRAM:

J.Haydn: Sonáta h moll Hob32
J.N.Hummel: Etuda č.16
F.Chopin: Etuda Op.10 č.8
F.Liszt: Etuda na Paganiniho téma č.6
A.Skrjabin: Etuda Op.42 č.5
R.Schumann: Sonata Op.22 č.2 g moll

přestávka

J.N.Hummel: La Galanza
J.Brahms: Tři Intermezza Op.117
K.Slavický: Tři kusy pro klavír

Andrea Vavrušová,

původem z Olomouce, patří v současné době k výrazným mladým pianistkám. Klavíru se věnuje od svých 5 - ti let. Je vítězkou a laureátkou mnoha soutěží jako například Yamaha stipendium, první cena na soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií + titul absolutního vítěze, třetí cena na soutěži Bohuslava Martinů v Praze, první cena na soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu, kde ve složení klavírního tria obdrželi rovněž titul absolutních vítězů, první a druhou cenu získala na soutěži Prague Junior Note a laureátkou se stala na mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem.

Jako komorní hráčka spolupracuje s předními českými umělci. Jedním z nich je Radek Baborák, který byl roku 2013 zakladatelem unikátního Tria Jadin. Výjimečností tohoto tria je jak složení výborných muzikantů (Andrea Vavrušová, Radek Baborák, Hana Baboráková), tak specifické nástrojové složení (klavír, lesní roh, violoncello), které s sebou přináší velmi zajímavý repertoár. Mezi další osobnosti, se kterými Andrea Vavrušová spolupracuje, patří Petr Jarůšek, Eduard Šístek, Matouš a Šimon Michalovi. Velmi nadějně také působí Duo Artemis, s houslistkou Markétou Janouškovou.

Kromě sólové a komorní dráhy Andrea Vavrušová také velmi ráda hraje s orchestrem. Jako sólistka vystoupila s významnými tělesy jako Moravská Filharmonie Olomouc, Vojenská posádková hudba Olomouc a rovněž Česká Filharmonie, se kterou absolvovala svá studia na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Michala Rezka. Pod taktovkou Ondřeje Kukala interpretovala první klavírní koncert Des dur Sergeje Prokofjeva. V rámci oslav dvoustého výročí Pražské konzervatoře poskytla rozhovor spojený s koncertním vystoupením pro Českou televizi. Další filmovou kuriozitou Andrea Vavrušové je role pianistky ve filmu režiséra Jiřího Menzela – Donšajni.

Od úplného dětství četně koncertuje po celé České republice, ale i v zahraničí – Itálie, Německo, Rakousko, Bělorusko, Litva. Pravidelně se účastní Mezinárodních klavírních kurzů Pražské konzervatoře u prof. Avedise Kouyoumdjiana, u kterého studovala na Universtitat für Musik und Darstellende Kunst Wien. Také se účastnila kurzů Prague Music Performance u velikánů jako Andrei Gavrilov, Paul Badura – Skoda, Jan Bartoš, Norbert Heller. Velkou inspirací pro Andreu Vavrušovou bylo počáteční studium na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Emila Leichnera, především co se týče interpretace Bohuslava Martinů. V současné době pokračuje v Magisterském studiu na Akademii Múzických Umění v Praze ve třídě prof. Martina Kasíka.

Za velmi dobré základy nejen v klavírní hře vděčí Andrea Vavrušová dvěma velkým pedagogům. Prvním z nich je Ludmila Uhlířová (ZUŠ Olomouc) a druhým Michal Rezek (Pražská konzervatoř).

nahoru


logo Novoměstská radnice