logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava Stejné barvy, která je součástí Pražského divadelního festivalu německého jazyka 2014, přináší to nejzajímavější ze současné plakátové tvorby německo-jazyčných divadel, tj. divadel z Německa, Rakouska, Lucemburska, Lichtenštejnska a Švýcarska. Divadelní plakát má dlouholetou tradici v celé Evropě a právem tvoří součást nejen světa divadla, ale i grafického designu. Výstava předkládá základní otázku: lze v rámci současné podoby plakátu a jeho dosavadního vývoje nalézt rysy specifické pro danou zemi?

Prostřednictvím vystavených plakátů si může divák udělat představu, jak komunikuje německé divadlo se svým divákem, jaká estetika plakátu se vytváří v Rakousku, nebo zjistit, zda jsou plakáty např. ze Švýcarska vizuálně srozumitelné i v českém prostředí. Zpětně je možné se zamyslet nad tím, do jaké míry by bylo české vizuální prostředí srozumitelné v těchto zemích a zda lze hovořit přímo o jakési evropské vizualitě - tedy o vizuálním prostředí, společným a srozumitelným pro celou Evropu.

Galerie věže

Otevřeno: 10 - 18 hodin, kromě pondělí
Vstupné: v souvislosti se vstupem na věž

www.fixed-theatre.com .

nahoru


logo Novoměstská radnice