logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

V úterý dne 17. února se v prostoru Velkého sálu a nádvoří Novoměstské radnice koná MÁHAŠIVARÁTRI 2015, oslava jednoho z nejvýznamnějších hinduistických svátků, kterou pořádá VIŠVA GURU DÍP HINDU MANDIR ČESKÁ REPUBLIKA.

Podle indického kalendáře svátek nyní připadá na 17. února, oslava bude zahájena v 18:30 hodin a proběhne tradičním způsobem

Program:


indický chrámový tanec bharatanátjam v podání Bhakti Déví
zpěvy manter a áratí
Šivalingam púdža – polévání Šivalingamu panča amritem

Organizátoři:
Vivek Ojha, Párvatí, Marek Němec, Iva Levá, Vít Levý, Michael Vlček

Kontakt: iva.leva@seznam.cz

Vstupné dobrovolné*************************************************

MAHASHIVARATRI 2015


MAHASHIVARATRI celebration organized by VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR CZECH REPUBLIC takes place on February 17th at the Great Hall and Courtyard, New Town Hall

According to the Indian calendar Mahashivaratri takes place this year on February 17th, celebration starts at 6.30 p.m. Mahashivaratri will be celebrated in a traditional way.

Programme:


Indian temple dance Bharatanatyam performed by Bhakti Devi
Mantra chanting and arati.
Shivalingam pooja

Organizers:
Vivek Ojha, Párvatí, Marek Němec, Iva Levá, Vít Levý, Michael Vlček

Contact: iva.leva@seznam.cz

Free entry

nahoru


logo Novoměstská radnice