logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Osobitá, kresebná a průzračná malba Ondřeje Malečka snoubí intelekt výšek s hlubokým citem. Představuje jeden z vrcholů našich současných neoromantických tendencí. Přes svoji zdánlivou jednoduchost je plná ikonografických, literárních a sémantických odkazů. Klade existenciální otázky neexistenciálním jazykem. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný výraz řeší závažná témata. Velkým autorovým tématem je vztah člověka a přírody. Zároveň je jeho přístup velmi osobní a mnohé obrazy jsou ve své podstatě ohromné akvarelové stránky malířského deníku.

Výstava v Galerii Novoměstské radnice představí autorovy nejnovější velkoformátové obrazy a některé dosud nevystavené starší věci.

Ondřej Maleček se narodil 1. 5. 1977 v Praze, v letech 2000 – 2006 studoval na Vysoké škola Umělecko-průmyslové, (ateliér malby, P. Nešleha, S. Diviš), v letech 1997 – 2001 na Divadelní fakultě AMU obor scénografie. V roce 2009 byl nominován na cenu Henkel Art Award za Českou republiku, v roce 2006 na cenu Startpoint. Je zastoupen ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora a Galerie Klatovy / Klenová.

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Otevírací doba:

úterý - neděle 10 - 18 hodin

Výstava je z technických důvodů dne 6. srpna uzavřena.

Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 15. ZÁŘÍ 2015.

V pondělí je zavřeno.

DNE 11. ZÁŘÍ OD 16 HODIN SE BUDE KONAT VE VÝSTAVĚ V GALERII V PŘÍZEMÍ RADNICE KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTOREM A KURÁTORKOU VÝSTAVY.


Během EHD 2015

(Dny evropského dědictví, které se konají v letošním roce v době od 5. do 13. září) bude poskytnuta dne 5. a 6. září sleva na prohlídku výstavy - jednotné vstupné 20 Kč). V tyto dva dny, během EHD, bude otevřeno od 10 - 20 hodin. V pondělí 7. 9. je výstava zavřena. Od 8. do 13. 9. během EHD je výstava přístupna od 10 do 18 hodin.

www.artlist.cz/ondrej-malecek-5362/ .

nahoru


logo Novoměstská radnice