logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Další pokračování kurzů vaření etnické kuchyně, které pořádá na Novoměstské radnici InBáze.

Chcete se naučit, jak se připravují tradiční jídla zemí celého světa?
Navštivte naše jedinečné kurzy vaření určené dětem a jejich rodičům.
Každý kurz doprovází výtvarná dílna pro děti.

Co vás čeká?

Vaření etnických jídel jako společná aktivita a zábava pro děti a dospělé, následuje společný nedělní oběd.

TERMÍNY KURZŮ:

20. 9. 2015 - KAMERUNSKÁ kuchyně
4. 10. 2015 - KUBÁNSKÁ kuchyně
8. 11. 2015 - SÝRIJSKÁ kuchyně

Kurzy probíhají v Žulovém baru Novoměstské radnice od 10.30 do 13.30 hodin.

Vstupné:

390 Kč (1 dítě a dospělý doprovod, každé další dítě 170 Kč).

Přihlášky zasílejte předem

Na kurz je třeba se předem přihlásit u Kristýny Fialové, e-mail: fialova@inbaze.cz.
Kapacita jednoho kurzu je omezena.

Celý projekt sledujte na:

www.facebook.com/MostyInBaze

www.inbaze.cz

Kurzy etnického vaření pořádá InBáze, z. s. ve spolupráci s Novoměstskou radnicí, p. o., za podpory Městské části Praha 2 a Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz .

InBáze

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

www.inbaze.cz

nahoru


logo Novoměstská radnice