logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Srdečně Vás zveme na cyklus tří koncertů v rámci projektu KOMORNÍ POCTA VELKÝM OSOBNOSTEM. Tento projekt je koncipován jako vzpomínka na ty, kteří se nesmazatelně vepsali do dějin české kultury a zanechali v nás hlubokou lidskou stopu.

Rok 2016 je věnován profesoru Ivanu Moravcovi. Ivan Moravec byl básníkem klavíru, člověkem s velkou pokorou k hudbě a životu.

Na Ivana Moravce společně zavzpomínáme s prof. Cyrilem Höschlem, dirigentem Jiřím Bělohlávkem, režisérem Janem Mudrou a dalšími osobnostmi.

"Byl mým učitelem, jemu děkuji, že mi ukázal, jak chápat klavírní hru a v mnoha ohledech i hru životní. Jemu patří tato vzpomínka...." říká Slávka Vernerová – Pěchočová.

www.pechocova.cz

 

Tři koncerty, pojaté jako hudebně-vizuální koláž, se uskuteční ve Velkém sále Novoměstské radnice.

 

Začátek všech koncertů:

v 19:30 hodin

Termíny koncertů:

8. září 2016 v 19:30 – Slávka Vernerová - Pěchočová (klavír)

11. října 2016 v 19:30 – Jan Bartoš (klavír)

16. listopadu 2016 v 19:30 – Dvořákovo klavírní kvarteto

 

 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

 

Nutná rezervace vstupenek předem:

MUDr. Soňa Peková, PhD.

pekovas@post.cz

tel. 732 517 266

 

nahoru


logo Novoměstská radnice