logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

V Praze 2 se po roce znovu vydali do terénu žáci základních škol, aby na diktafon nebo na kameru nahráli rozhovory se svými sousedy nebo prarodiči o tom, jak prožili 20. století.

V letošním ročníku projektu Příběhy našich sousedů se podařilo zaznamenat příběhy deseti pamětníků, jejichž osudy se prolínají s historií této městské části. Žáci pracují ve dvou až pětičlenných týmech pod vedením svých učitelů a jejich úkolem je životní příběhy pamětníků představit veřejnosti.

Přijďte si je poslechnout v pondělí 20. května v 15:00 hodin do Novoměstské radnice!

 VSTUP ZDARMA

„Když ta mamka se nevrátila, tak jsem si říkala, že třeba ztratila paměť. To jsem ještě nevěděla, že šli do plynu. Když se neozvala, říkala jsem si, že je třeba někde v Rusku v zajetí..“ vyprávěla svému pravnukovi a jeho spolužákům ze ZŠ Kladská Hana Fousová roz. Reinwaldová. O smrti své maminky v plynové komoře se dozvěděla až dvacet let od konce druhé světové války, po roce 1968. V té samé době se Jiřina Rybáčková společně se svým mužem rozhodla odejít do emigrace. Jedním z momentů, o kterých vyprávěla žákům ze ZŠ Resslova, bylo upálení Jana Palacha: „Byl takovej vlhkej den, nemrzlo. Byl tam ten Palachův dopis, já jsem ho vzala a četla jsem ho nahlas.“

Během uplynulých měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili rozhlasové a video reportáže, se kterými se veřejnost může seznámit na webových stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

V rámci slavnostního odpoledne v Novoměstské radnici odborná porota složená z historika Michala Šmída z Post Bellum, redaktorky ČRo Patricie Polanské a učitele Romana Elnera ze ZŠ Brána jazyků posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere tři nejzdařilejší práce.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a radnice městské části Praha 2. Od roku 2012 do dubna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali už 1015 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.

www.postbellum.cz
www.pametnaroda.cz
www.pribehynasichsousedu.cz
nahoru


logo Novoměstská radnice