logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Svatby

 

Od 90. let minulého století až do současnosti se konají svatby v obřadní síni v I. patře východního křídla v obřadní dny (čtvrtek, pátek, sobota). 
Svatební obřady se dříve konaly v přízemním  Mázhausu - v kouzelné gotické sloupové síni s klenbou, která je největším nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách, který se dochoval. Nyní je Mázhaus vstupním prostorem z Karlova náměstí pro svatebčany.

weddings-image.jpg

Agendu spojenou se svatebními obřady zajišťuje:

Odbor matrik MČ Praha 2
nám. Míru 20, 120 00 Praha 2

Kontakt:
tel.: 236 044 121, 236 044 122

e-mail: irena.dovinova@praha2.cz 
www.praha2.cz

Termíny pro uzavření manželství na Novoměstské radnici:

Na Novoměstské radnici lze uzavřít manželství ve dnech stanovených k obřadům: první a třetí čtvrtek v měsíci, každý pátek v měsíci, mimo měsíce května, kdy se obřady konají pouze každý pátek, v tyto stanovené dny jsou obřady zdarma. Další obřadní dny jsou první nebo třetí sobota v měsíci, za povolení uzavřít svatební obřad v tyto dny se hradí správní poplatek 3 000.- Kč. Pokud je to kapacitně možné, může být vydáno povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu, za které se hradí správní poplatek 3 000 Kč.

Pro každý svatební obřad je k dispozici 6 parkovacích míst přímo před radnicí, určených pro účastníky svatebního obřadu po dobu jeho trvání. Je zde možnost přednesu živé varhanní hudby.

V hlavním městě Praze lze uzavřít registrované partnerství pouze před matričním úřadem MČ Praha 1, má-li alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt v Praze.

Vítání občánků na Novoměstské radnici

Pokud patříte mezi šťastné rodiče nově narozených dětí bydlících na území Prahy 2 a chcete se zúčastnit vítání občánků, které se koná též v obřadní síni v I. patře, můžete se se svým miminkem přihlásit!

Přihláška lze provést poštou či e-mailem u paní Terezy Urbánkové v odboru Kanceláře starostky a vnějších vztahů ÚMČ Prahy 2 na náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2.

Tel. č. 236 044 165, e-mailová adresa: tereza.urbankova@praha2.cz   

Vítání občánků probíhá v obřadní síni Novoměstské radnice.

 

Neptun na Novoměstské radnici

web_Fotor.jpgSochu z jemného pískovce, kterou vytvořil v letech 1875 - 1877 sochař Bohuslav Schnirch na návrh architekta Jana Vorlíčka zdobí od ledna 2015 prostor vstupní svatební haly v přízemí Novoměstské radnice.

Od května 2015 (každé úterý v době od 14 do 16 hodin) si může sochu zdarma prohlédnout veřejnost. Vstup je přes foyer u vrátnice.

Socha, která společně s kašnou tvořila kompaktní soubor zahradní architektury a byla umístěna před umělou jeskyní - grottou v Havlíčkových sadech na pražských Vinohradech, však na konci 70. let minulého století z Grébovky zmizela. Po dlouhém pátrání byla nakonec objevena v zahradě areálu tvrze Třebotov. 

V létě roku 2014 byl pověřen restaurováním sochy akademický sochař Vojtěch Adamec, který též vyrobil dvě kopie sochy. Jedna replika v současné době zdobí opět Havlíčkovy sady, druhou převzal Jan Sedláček, který kdysi sochu koupil, aniž tušil, že jde o ztracené, možná odcizené dílo.

Těsně před koncem roku, 30. 12. 2014, byl originál sochy po rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy dopraven na Novoměstskou radnici na Karlově náměstí, než najde své stálé místo v lapidáriu Národní galerie. 

O tom, koho socha vlastně představuje, se vede diskuze a bude třeba počkat se závěry až po hlubším odborném zhodnocení: www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/299286-pribeh-zmizele-a-znovu-nalezene-sochy-a-jednoho-historickeho-omylu/ . Nejdůležitější nyní je, že byla zachráněna, restaurována a zachována pro budoucí generace.


nahoru


logo Novoměstská radnice