logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR
 
Novoměstská radnice, příspěvková organizace
Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
IČ: 75092972, DIČ: CZ75092972
ID datové schránky: 2ztk6q6

je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR. Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, plnění smlouvy a z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

Osobní údaje nepředáváme třetím osobám, pokud není uvedeno jinak. V odůvodněných případech předáváme osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánováni příjemci v třetích zemích.

Novoměstská radnice (NR) je organizace zřízená městskou částí Praha 2 za účelem zpřístupnění prostor veřejnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, provozování informačního centra, poskytování průvodcovských služeb a vydávání neperiodických tiskovin o činnosti NR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Irena Princová
Email: dpo@praha2.cz

Tel.: +420 601 030 988
Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

V rámci zpracování údajů má subjekt:
- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu
- právo na výmaz osobních údajů
- právo na omezení zpracování
- právo na přenositelnost
- právo vznést námitku proti zpracovávání
- právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.
 
Podání žádosti o informace k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů:
NR přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.


Přípustné způsoby ověření totožnosti:
- přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
- přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
- listinná žádost podepsána ověřeným podpisem
 
Doba uchování osobních údajů:
NR má stanovené lhůty uchování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Zasílání newsletteru: 

Pokud jste nám dali souhlas se zasíláním našeho newsletteru na Váš e-mail, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mail: info@nrpraha.cz, a my Vás z databáze odstraníme.

 

 

 


nahoru


logo Novoměstská radnice