logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Věž

nrvez.jpgDominanta Novoměstské radnice byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Věž doznala stavebních úprav v letech 1520 – 1526 a následně 1559 – 1561, ochoz a střecha byly opakovaně opravovány po zasažení bleskem (poslední úpravy pocházejí z roku 1876).

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.
Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu Novoměstské radnice.

Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.
Na východní straně věže je umístěn fragment řetězu, který kdysi sloužil k uzavření ulice: toto opatření mělo zajistit obyvatelům noční klid – zejména dřevěná kola povozů na vozovce byla značně hlučná.
Od roku 1760 je zde také zasazen český neboli pražský loket - etalon. Zde si kupci mohli cejchovat své dřevěné míry, kupující si mohli zkontrolovat, zda jim byla naměřena správná míra.
Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískovcovém kvádru vytesán latinský nápis:

SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS
ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR

Jedná se o tzv. PALINDROM – tedy text čitelný stejně zprava i zleva, umístěný na zdi.

 

Otevírací doba věže a vstupné:

otevřeno: úterý - neděle 10 - 18 h

polední pauza: 30 minut mezi 12 - 13 h

 

Vyhlídková věž a stálá expozice v bývalém bytě věžníka je v zimě z bezpečnostních důvodů uzavřena. Na sezónu se otevírá v první jarní den.

Věž je v roce 2023 otevřena od 20. 3. do 10. 12.

 Na Velikonoční pondělí je otevřeno.

 

VSTUPNÉ DO VĚŽE:

plné 60 Kč, snížené / skupinové / 40 Kč, rodinné 130 Kč

 

Standardní výhody ze vstupného od zřízení p. o.:

Snížené vstupné je poskytnuto (po předložení platného průkazu) seniorům starším 65 let, studentům SŠ a VŠ, mládeži od 6 do 16 let, držitelům průkazů ICOM.

Volný vstup do Věže (platí i pro Galerii v přízemí) se poskytuje dětem do 6 let, pracovníkům památkové péče (po předložení platného průkazu), novinářům (po předložení platného průkazu), držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (po předložení platného průkazu) a jejich doprovodu, pedagogickému doprovodu (při skupinových školních návštěvách), akreditovaným průvodcům (při skupinových návštěvách), držitelům průkazu AMG.

Pro uplatnění sníženého a volného vstupu je nutno prokázat se platným dokladem s fotografií a datem narození.

 

Zvláštní vstupné do věže:

 • Vstupné pro klub Dvojka pro přátele kultury a Dvojka pro děti a rodiče: jednotlivci 30 Kč, rodina 120 Kč
 • Během EHD zvláštní vstupné: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč.

Vstupné se platí předem. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu, návštěvník je povinen vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět. Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby. NR si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.

 

Ve věži Novoměstské radnice mohou turisté využít voucher. Podrobné informace naleznete na webu praguevisitorpass.eu.

 

 Co návštěvníkům ve věži od jara do podzimu nabízíme:

 • V pokladně věže si můžete prohlédnout náš měsíční program výstav, koncertů a dalších akcí, které budete chtít navštívit.

 • Prodáváme turistické známky, vizitky a karty, sběratelské pohlednice a magnetické puzzle s motivem věže Novoměstské radnice. V době uzavření věže je možno si zakoupit dřevěnou turistickou známku s motivem NR v turistickém knihkupectví TURISTASHOP, Bělehradská 63, Praha 2, stanice tram: 6, 11, 13 www.turistashop.cz.

 • Potěší nás váš záznam v kronice - návštěvní knize, která je k dispozici u pokladníka.

 • V bývalém bytě věžníka pod ochozem věže, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, si můžete prohlédnout naší stálou expozici o historii Nového města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.

 • V Galerii věže se konají celoročně krátkodobé výstavy fotografií a netypických obrazů, které jsou součástí prohlídky věže.

 •  V I. patře věže je možno nahlédnout do kaple.
 •  V pokladně věže je k dispozici free-wifi.

Obecné informace k prohlídce památkového objektu věže

Výtah není k dispozici. Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje dřevěným schodištěm a po stupních se zábradlími, která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard.
Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 20 osob.

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Vstup do objektu není dovolen:

 • osobám podezřelým z opilosti nebo vlivu drog
 • znečištěným osobám
 • mládeži do 15ti let bez doprovodu dospělého, který za něj odpovídá
 • osobám se psy nebo jinými zvířaty

Během návštěvy objektu je zakázáno:

 • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ohrožovat objekt a jeho inventář
 • psát nebo malovat po stěnách
 • rušit hlukem
 • jíst a pít
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • uskutečnit výstup se zavazadly (ta je možno odložit při vstupu v pokladně) 

nahoru


logo Novoměstská radnice