logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Věž

nrvez.jpgDominanta Novoměstské radnice byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Věž doznala stavebních úprav v letech 1520 – 1526 a následně 1559 – 1561, ochoz a střecha byly opakovaně opravovány po zasažení bleskem (poslední úpravy pocházejí z roku 1876).

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.
Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu Novoměstské radnice.

Ve věži není výtah.

Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.
Na východní straně věže je umístěn fragment řetězu, který kdysi sloužil k uzavření ulice: toto opatření mělo zajistit obyvatelům noční klid – zejména dřevěná kola povozů na vozovce byla značně hlučná.
Od roku 1760 je zde také zasazen český neboli pražský loket - etalon. Zde si kupci mohli cejchovat své dřevěné míry, kupující si mohli zkontrolovat, zda jim byla naměřena správná míra.
Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískovcovém kvádru vytesán latinský nápis:

SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS
ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR

Jedná se o tzv. PALINDROM – tedy text čitelný stejně zprava i zleva, umístěný na zdi.

 

Otevírací doba věže a vstupné:

otevřeno: úterý - neděle 10 - 18 h

polední pauza: 30 minut mezi 12 - 13 h

 

Vyhlídková věž a stálá expozice v bývalém bytě věžníka je v zimě z bezpečnostních důvodů uzavřena. Na sezónu se otevírá v první jarní den.

Na Velikonoční pondělí je otevřeno.

 Věž se na zimu uzavírá od pondělí 16. 12. 2024.

 

VSTUPNÉ DO VĚŽE:

do 30. 6. 2024 plné 60 Kč, snížené / skupinové / 40 Kč, rodinné 130 Kč

od 1. 7. 2024 plné 80 Kč, snížené / skupinové / 60 Kč, rodinné 160 Kč

 

Standardní výhody ze vstupného od zřízení p. o.:

Snížené vstupné je poskytnuto (po předložení platného průkazu) seniorům starším 65 let, studentům SŠ a VŠ, mládeži od 6 do 16 let, držitelům průkazů ICOM.

Volný vstup do Věže (platí i pro Galerii v přízemí) se poskytuje dětem do 6 let, pracovníkům památkové péče (po předložení platného průkazu), novinářům (po předložení platného průkazu), držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (po předložení platného průkazu) a jejich doprovodu, pedagogickému doprovodu (při skupinových školních návštěvách), akreditovaným průvodcům (při skupinových návštěvách), držitelům průkazu AMG.

Pro uplatnění sníženého a volného vstupu je nutno prokázat se platným dokladem s fotografií a datem narození.

 

Zvláštní vstupné do věže:

 • Vstupné pro klub Dvojka pro přátele kultury a Dvojka pro děti a rodiče: jednotlivci 30 Kč, rodina 120 Kč
 • Během EHD zvláštní vstupné: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč.

Vstupné se platí předem. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu, návštěvník je povinen vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět. Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby. NR si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.

 

Ve věži Novoměstské radnice mohou turisté využít voucher. Podrobné informace naleznete na webu praguevisitorpass.eu.

 

 Co návštěvníkům ve věži od jara do podzimu nabízíme:

 • V pokladně věže si můžete prohlédnout náš měsíční program výstav, koncertů a dalších akcí, které budete chtít navštívit.

 • Prodáváme turistické známky, vizitky a karty, sběratelské pohlednice a magnetické puzzle s motivem věže Novoměstské radnice. V době uzavření věže je možno si zakoupit dřevěnou turistickou známku s motivem NR v turistickém knihkupectví TURISTASHOP, Bělehradská 63, Praha 2, stanice tram: 6, 11, 13 www.turistashop.cz.

 • Potěší nás váš záznam v kronice - návštěvní knize, která je k dispozici u pokladníka.

 • V bývalém bytě věžníka pod ochozem věže, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, si můžete prohlédnout naší stálou expozici o historii Nového města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.

 • V Galerii věže se konají celoročně krátkodobé výstavy fotografií a netypických obrazů, které jsou součástí prohlídky věže.

 •  V I. patře věže je možno nahlédnout do kaple.
 •  V pokladně věže je k dispozici free-wifi.

Obecné informace k prohlídce památkového objektu věže

Výtah není k dispozici. Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje dřevěným schodištěm a po stupních se zábradlími, která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard.
Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 20 osob.

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Vstup do objektu není dovolen:

 • osobám podezřelým z opilosti nebo vlivu drog
 • znečištěným osobám
 • mládeži do 15ti let bez doprovodu dospělého, který za něj odpovídá
 • osobám se psy nebo jinými zvířaty

Během návštěvy objektu je zakázáno:

 • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ohrožovat objekt a jeho inventář
 • psát nebo malovat po stěnách
 • rušit hlukem
 • jíst a pít
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • uskutečnit výstup se zavazadly (ta je možno odložit při vstupu v pokladně) 

nahoru


logo Novoměstská radnice