logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Věž

nrvez.jpgDominanta Novoměstské radnice byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Věž doznala stavebních úprav v letech 1520 – 1526 a následně 1559 – 1561, ochoz a střecha byly opakovaně opravovány po zasažení bleskem (poslední úpravy pocházejí z roku 1876).

V prvním patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.
Do kaple je možno nahlédnout též při některých akcích z Velkého sálu Novoměstské radnice.

Součástí prohlídky je návštěva výstav Galerie ve věži, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy.
Na východní straně věže je umístěn fragment řetězu, který kdysi sloužil k uzavření ulice: toto opatření mělo zajistit obyvatelům noční klid – zejména dřevěná kola povozů na vozovce byla značně hlučná.
Od roku 1760 je zde také zasazen český neboli pražský loket - etalon. Zde si kupci mohli cejchovat své dřevěné míry, kupující si mohli zkontrolovat, zda jim byla naměřena správná míra.
Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískovcovém kvádru vytesán latinský nápis:

SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS
ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR

Jedná se o tzv. PALINDROM – tedy text čitelný stejně zprava i zleva, umístěný na zdi.

 

Otevírací doba věže, vstupné

Otevřeno: úterý - neděle: od 10 do 18 hodin

Prosíme, sledujte naše aktuality, kde bude uvedeno případné mimořádné uzavření věže.


Vstupné:

do 30. 6. 2016: plné 50 Kč, zlevněné /snížené a skupinové/ 30 Kč, rodinné 120 Kč

od 1. 7. 2016: plné 60 Kč, zlevněné /snížené a skupinové/ 40 Kč, rodinné 130 Kč

Zvláštní vstupné:

Společná vstupenka do věže a na výstavu v Galerii v přízemí NR:

1.

a) Během výstavy v Galerii v přízemí - Medicína od dob Karla IV. po současnost od 3. do 31. 5. 2016 v případě zájmu navštívit věž i Galerii v přízemí - zvýhodněné vstupné: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč.

b) Výstava Tomáše Bíma, se bude konat od 2. 11. 2016. V Galerii v přízemí I. část do 8/1 2017, v Galerii ve věži II. část do 30/11. V případě zájmu navštívit věž i Galerii v přízemí - zvýhodněné vstupné: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč.

2.

Během EHD 3-11/9 2016 - zvláštní vstupné: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč.

 

Vstupné se platí předem. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu objektu, návštěvník je povinen vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit. Zakoupené vstupenky pokladna nepřijímá zpět. Prodej vstupenek se uzavírá 30 min. před ukončením otevírací doby. NR si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení prodeje vstupenek v případě přeplněnosti objektu či z jiného závažného důvodu.

 Co návštěvníkům ve věži od jara do podzimu nabízíme:

 • V pokladně věže si můžete zakoupit drobné suvenýry, ale i vstupenky na některé koncerty konající se na NR nebo si prohlédnout měsíční program výstav, koncertů a dalších akcí, které budete chtít navštívit.

 • Prodáváme i turistické známky, sběratelské pohlednice a magnetky s motivem věže Novoměstské radnice.

 • Potěší nás váš záznam v kronice - návštěvní knize, která je k dispozici u pokladníka.

 • Z Novoměstské radnice vyrazíte letos za tajemnou symbolikou Nového Města pražského s originální šifrovací hrou Královské mysterium, kterou k oslavám 700 let od narození císaře a krále Karla IV. připravila agentura CzechTourism. Zaregistujte si svů tým  www.kralovske-mysterium.cz . Stojánek se startovacími brožurkami je umístěn v pokladně věže.
 • V bývalém bytě věžníka pod ochozem věže, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, si můžete prohlédnout naší stálou expozici o historii Nového města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy.

 • V Galerii věže se konají celoročně krátkodobé výstavy fotografií a netypických obrazů, které jsou součástí prohlídky věže.

 

Obecné informace k prohlídce památkového objektu věže

Výtah není k dispozici. Výstup na věž počínaje 3. patrem se uskutečňuje dřevěným schodištěm a po stupních se zábradlími, která jsou historickou památkou a nemají tedy normativní bezpečnostní standard.
Návštěvník, který se rozhodne pokračovat ve výstupu na ochoz, je za své počínání zodpovědný sám včetně rizik, která jsou s tím spojena. Je povinen pohybovat se po schodech pomalu, přidržovat se zábradlí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Z bezpečnostních důvodů je hromadný výstup povolen pouze skupinám do 20 osob.

Vstup do objektu není dovolen:

 • osobám podezřelým z opilosti nebo vlivu drog
 • znečištěným osobám
 • mládeži do 15ti let bez doprovodu dospělého, který za něj odpovídá
 • osobám se psy nebo jinými zvířaty

Během návštěvy objektu je zakázáno:

 • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ohrožovat objekt a jeho inventář
 • psát nebo malovat po stěnách
 • rušit hlukem
 • jíst a pít
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • uskutečnit výstup se zavazadly (ta je možno odložit při vstupu v pokladně) 


logo Novoměstská radnice