logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

V retrospektivní prezentaci Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara  bude představena v Galerii ve věži především malba, kresba, volná a užitá grafika vytvořená studenty od současnosti až  do šedesátých let minulého století. Nebudou chybět ani dobové fotografie ze školních akcí, nebo přímo z odborné výuky.

Otevírací doba:

úterý - neděle 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

Vstupné:

Do 19. 3. 2020 vstup volný - od 12. 3. v souvislosti s epidemií koronaviru dle vládního usnesení výstava zrušena

Od 11. 5. 2020 výstava opět otevřena a bude prodloužena do konce května.

Vstupné v souvislosti se vstupem na věž:

plné 60 Kč
snížené 40 Kč
rodinné 130 Kč

 

Hollarka 100

Aneb Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara slaví výročí výstavou

Poměrně složitá historie školy započala v roce 1920 založením Státní odborné školy grafické. Ve třicátých letech se utěšeně rozvíjela zejména v době působení ředitele Ladislava Sutnara (od roku 1933). V roce 1949 pak došlo k rozdělení školy na dvě, a to na dnešní na Střední průmyslovou školu grafickou a na Vyšší školu uměleckého průmyslu. Z druhé jmenované po dalších peripetiích vznikla v roce 1954 dnešní „Hollarka“, za jejíž, dnes již zlidovělý, název může přestěhování školy na Hollarovo náměstí v Praze 3. V roce 2004 byla rozšířena o vyšší odbornou školu.

Na škole učila celá řada zajímavých osobností, např. malíř Rudolf Kremlička, grafik Jan Konůpek, fotografové Jaromír Funke a Josef Ehm a mnozí další. Mnoho absolventů „Hollarky“ je známo nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí; za všechny jmenujme např. Jan Solperu, Michaela Rittsteina, Ivana Kafku, Jaroslava Rónu, Michala Cihláře, Romana Prahla, Federica Díaze, Helenu Třeštíkovou či Ester Geislerovou.

Dodejme, že ne málo bývalých studentů a absolventů „Hollarky“ se pak na ni vrací jako pedagogové.

Dnešní Hollarka vyučuje na střední škole dva obory. Prvním je Grafický design, který má dvojí zaměření: vlastní grafický design a (nově) audiovizuální tvorbu. Druhým oborem je Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Cílem výuky na oboru Grafický design je získaní odborných znalostí a schopností samostatně navrhnout a realizovat tiskoviny a reklamní formy. Naši studenti následně nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích apod.

Obor Audiovizuální tvorba komplexně seznamuje s novými moderními technologiemi, které často využívají i klasické výtvarné techniky. Studenti se mohou uplatnit zejména v grafických studiích, filmovém průmyslu, jako designéři výrobků, ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod.

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu připravuje žáky pro činnosti směřující k realizaci uměleckých děl z keramiky nebo navrhování užité keramiky. Uplatnění nacházejí v samostatných dílnách.

Mnoho našich studentů všech oborů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Tříletá vyšší odborná škola nabízí dva studijní obory zakončené absolutoriem.

Interaktivní grafika připravuje studenty k práci v oborech spjatých s užitou a animační grafikou. Studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy. Absolventi se uplatňují jako samostatní designéři nebo členové designérského týmu 2D, 3D statických a animovaných produktů, v týmu při tvorbě programů pro distanční vzdělávání, také jako tvůrci počítačových her a aplikací, popř. i v oblasti volného umění.

Obor Kresba a ilustrace v médiích rozvíjí řemeslné a kresebné zkušenosti studentů zároveň s invencí a moderním pojetím tvorby. Absolvent se uplatní jako samostatný výtvarník-ilustrátor, ale také v oblasti volného umění, případně na pozici grafik-designér.

Absolventi obou oborů VOŠ mohou pokračovat ve studiu na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni, kde je jim po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek uznáno studium na Holarce a postupují do vyšších ročníků bakalářského studia. Obdobná situace je na Universitě Solent v Britském Southhamptonu. Řada našich studentů samozřejmě pokračuje ve studiu na dalších vysokých školách.

Výstava Hollarka 100 zahrnuje historii školy od šedesátých let až po současnost v ukázkách prací z vyššího studia. K vidění budou jak dokumentární fotografie, které zčásti poskytli sami absolventi, tak ukázky malby, kresby a grafik, keramiky i audiovizuální projekty, které v hodinách odborných předmětů vytvořili současní studenti.

https://www.hollarka.cz/

 

nahoru


logo Novoměstská radnice