logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Téma letošního ročníku:  Památky pro všechny

Historie Novoměstské radnice začala v roce 1348 po založení Nového Města pražského Karlem IV. a základy této pražské národní kulturní památky letos tedy oslavují 670 let. Patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám v okolí a vstupní sloupová síň s klenbou Mázhaus patří k největším dochovaným nesakrálním prostorám vrcholné gotiky v Čechách. V dějinách města se radnice stala svědkem mnoha událostí, které zde zůstanou navždy otištěná. Odehrála se zde první i druhá pražská defenestrace, došlo tu k dramatickému požáru, bývala sídlem trestního a zemského soudu s věžením, na jejím nádvoří se konaly popravy. Je spojena se jménem Jana Sladkého - Koziny, legendárního loupežníka Václava Babinského, Aloise Rašína či Milady Horákové. V současné době slouží Novoměstská radnice jako multifunkční kulturní zařízení pořádající výstavy, koncerty, festivaly a další kulturní a společenské akce.

 

PROGRAM NOVOMĚSTSKÉ RADNICE BĚHEM EHD 2021:

Co během EHD 2021 můžete navštívit SE SLEVOU ČI ZDARMA:

  • VYHLÍDKOVÁ VĚŽ: vyhlídka z ochozu téměř 70 m vysoké věže dostavěné v roce 1456, kam vede 221 schodů (bez výtahu). Otevřeno DENNĚ 10.00 - 20.00 hod, vstupné - sleva: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč / www.nrpraha.cz/vez/  
  • STÁLÁ EXPOZICE V BÝVALÉM BYTĚ VĚŽNÍKA: Historie Nového Města a Praha panoramatická. Stálou expozici tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Otevírací doba a vstupné viz věž.
  • VÝSTAVA V GALERII VE VĚŽI: v případě konání bude upřesněno. Otevírací doba a vstupné viz věž.
  • VÝSTAVA V GALERII V PŘÍZEMÍ: ALMA MATER PALAESTRA  Palaestra je sportovní klub, jehož hlavní náplní je umožnění smysluplného trávení času dětem ze sociálně slabých rodin. Výstava, kterou zaštiťuje starostka Prahy 2, představuje neobvyklou tvůrčí polohu našich předních výtvarných umělců, kteří mezi provazy boxerského ringu předávají své mnohaleté zkušenosti a hodnoty mladým lidem a dětem hledajícím svoji životní cestu. Návštěvníci se tentokrát seznámí s díly sochaře Vojtěcha Adamce a malíře Ivana Komárka a stanou se i diváky zápasu mladých boxerů na životních křižovatkách pod vedením trenéra a akladatele spolku Jana Baloga. Otevřeno DENNĚ 10.00 - 20.00 hod, vstupné - sleva: jednotné vstupné 20 Kč  http://www.nrpraha.cz/program/1096/vystava-alma-mater-palaestra/ 
  • DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ DNES PROVÁZÍ MINOR: Herci divadla Minor vás provedou historickými prostory radnice tak trochu jiným způsobem. Klasickou prohlídku ale rozhodně nečekejte! 12. 9. - 15:00 hod, vstupné - sleva: jednotné vstupné 100 Kč - informace na www.minor.cz 
  • MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÝ FESTIVAL NA NÁDVOŘÍ: Sculpture Line 2020 / Alexandra Koláčková - Sedící postava. Jednou ze zajímavých zastávek sochařské linky 6. ročníku mezinárodního sochařského festivalu je Novoměstská radnice. Socha je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny. Prvotním impulzem vzniku této realizace byl záměr dotvořit intimní místo jedné soukromé zahrady posezením s plastikou. Vznikla tak lavička v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru. Otevřeno  DENNĚ 8:00 - 23:00, zdarma / www.sculptureline.cz 
  • SOCHA NEPTUNA VE VSTUPNÍ SVATEBNÍ HALE V PŘÍZEMÍ: prohlídka sochy z jemného pískovce, kterou vytvořil v letech 1875 - 1877 sochař Bohuslav Schnirch na návrh architekta Jana Vorlíčka. Otevřeno út 15. 9. 14.00 – 16.00 hod, zdarma / http://www.nrpraha.cz/svatby/ 

 

UPOZORNĚNÍ: Do prostor Novoměstské radnice není bezbariérový přístup! Pouze na nádvoří.

Ve Věži a v Galerii v přízemí je mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza.

 

A co můžete dále v době konání  EHD 2021 navštívit BEZ SLEVY:

 

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 

Václav Beznoska http://www.nrpraha.cz/kontakty/ 

Změny v programu vyhrazeny!

 

http://www.shscms.cz/ 

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2021// 

https://www.historickasidla.cz/dr-cs/912-vez-novomestske-radnice.html 

 

(Foto: Eduard Mráček)

nahoru


logo Novoměstská radnice