logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

SILOU HLASU – benefiční koncert pro Silou hlasu z. s.

Velký sál Novoměstské radnice / 3. 5. 2022

18:00 hod welcome drink
18:30 hod koncert
19:45 hod společenské setkání a prezentace činnosti z.s.


Irena Pohl Houkalová – soprán

Karel Košárek – klavír

Matyáš Charvát, Lukáš Komín  – klavír

Matej Pčolinský - housle

stipendisté Akademie MenART

Daniela Leitermannová, Jakub Řehořek - flétny

žáci konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené

 

Program: J. S. Bach, B. Bartók, F. Liszt, A. Dvořák, B. Martinů, V. Kaprálová.

Vstupné je dobrovolné ve prospěch činnosti Silou hlasu z. s.

 

Posláním spolku je podpora a pomoc handicapovaným občanům v oblasti zlepšení kvality jejich života a širšího zapojení se do společnosti.

Spolek začleňuje zpět do běžného života osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin prostřednictvím edukace, jak ovládat počítač i jiné komponenty v běžném životě hlasem.

www.silouhlasu.cz

Koncert se koná pod osobní záštitou senátorky Mgr. Šárky Jelínkové a pražských zastupitelů Ing. Mariany Čapkové, MBA a Jana Wolfa.

 

Přidejte se k události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1281915309000948

 

 

Sopranistka Irena Pohl Houkalová se věnuje  hudbě  od útlého  dětství, 12 let  byla členkou  Kühnova dětského  sboru. Studovala na Pedagogické fakultě UK a dále zpěv na pražské  HAMU a na Hochschule  für Musik v Karlsruhe. Je držitelkou  ceny  Českého  rozhlasu,  ceny J. Novotné, Ceny Nadace B. Martinů a řady dalších. Jako sólistka vystoupila v řadě produkcí i několika mezinárodních festivalech v Čechách a v zahraničí. Na svém  kontě  má několik  premiér  vokálních  děl. Pro Český rozhlas natočila několik cyklů písní. Na půdě tzv. historicky poučené interpretace spolupracovala se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum a dalšími. V posledních letech se profesně  věnuje  především  vedení projektů v  oblasti  uměleckého  managementu a vzdělávání. Byla  dlouholetou  členkou  týmu MHF Struny podzimu,  působila  také  v rámci MHF Dvořákova Praha. Je ředitelkou celostátního festivalu ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené, stojí ve vedení Stipendijní Akademie MenART pro nadané žáky a jejich pedagogy. Je členkou tvůrčího týmu festivalu Struny dětem. V rámci vedení projektů i své umělecké činnosti akcentuje význam umění pro výchovu k občanské odpovědnosti a vzájemné solidaritě. Je častou interpretkou i iniciátorkou benefičních koncertů a uměleckých projektů ve prospěch potřebných. Spolupracuje s Charitou ČR, Sdružením Neratov, Dívčí katolickou střední školou a řadou dalších.

Klavírista Karel Košárek má pověst interpreta s mimořádným rozsahem koncertních aktivit, patří též mezi nejžádanější komorní hráče. Spolupracuje s věhlasnými orchestry, ale též s předními českými pěvci, především Magdalenou Koženou, Romanem Janálem či Soňou Červenou, a doprovází renomované instrumentalisty jako Jiřího Bártu či Radka Baboráka. Je velmi ceněným interpretem zejména děl hudební moderny 20. století, tedy skladeb od Benjamina Brittena, George Gershwina, Dmitrije Šostakoviče, Bohuslava Martinů nebo Leonarda Bernsteina. Často premiéruje také soudobou hudbu. Je absolventem konzervatoře v Kroměříži a pražské HAMU. Studia zakončil v USA na Southern Methodist University v Dallasu. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, mimo jiné je vítězem Smetanovské klavírní soutěže Corpus Christi piano competition a laureátem Walter Naumburg Competition v New Yorku. K jeho nejvýznamnějším sólovým počinům patří vystoupení na Pražském jaru v roce 2003 s Nagoya Philharmonic Orchestra a dirigentem Tomášem Hanusem, na kterém provedl Třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. K proslulým projektům se řadí též vystoupení se Škampovým kvartem (rovněž na Pražském jaru), s nímž uvedl Šostakovičovův Klavírní kvintet g moll. Významná je též Košárkova nahrávací činnost pro řadu významných společností (Supraphon, Hyperion, Etcetera, Naxos). Jeho první sólová nahrávka obsahovala skladby B. Smetany, B. Martinů, S. Barbera a G. Gershwina, velmi ceněným albem jsou Cigánské melodie (spolu s Romanem Janálem). V posledních letech se rovněž intenzivně věnuje roli dramaturga – je jedním z hlavních iniciátorů a uměleckým ředitelem jedinečného hudebního festivalu Musica Holešov, který si za dobu své desetileté existence vydobyl úctyhodné renomé. Karle je taktéž mentorem ve Stipendijní Akademii MenART.

Stipendijní Akademie MenART poskytuje roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény. MenART realizujeme v oboru hudebním (klasická sekce a sekce bez žánrového omezení), výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. Program je akreditován MŠMT v systému DVPP. MenART vznikl, aby pomohl studentům zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli věnovat profesionálně a jejich pedagogům na společné cestě.

www.menart.cz

 

nahoru


logo Novoměstská radnice