logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

28. 7. 2022 od 17 hodin se koná komentovaná prohlídka výstavy za účasti malířů Aleny Petříčkové a Milana Křenka.

http://www.nrpraha.cz/aktuality/110/komentovana-prohlidka-vystavy-posun-vcase-iii-28-7-2022/ 

 

Společná výstava, která spojuje šestnáct umělců z Berlína a Prahy na jednom místě a ukazuje jejich díla v uměleckém dialogu, Nového sdružení pražských umělců – grafici malíři  a Spolku berlínských umělců VBK. 

 

Autoři: 

ČR: 

Karel Dvořák, Yasmine Golshani, Milan Křenek, Alena Petříčková, Zdenka Reinerová, Petr Tošovský, Marian Zajíček, Václava Zouplnová

Německo:

Silke Bartsch, Sandra Becker, Catherine Bourdon, Judith Brunner, Jeanne Fredac, Simone Kornfeld, Ina Lindemann, Ruza Spak

 

 

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

OTEVŘENOút - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Nové sdružení pražských umělců – grafici malíři / www.nspu.czw

Spolek berlínských umělců VBK / www.vbk-art.de 

 

Během bilaterálního výstavního projekt „Posun v čase 2022“ se setkávají dvě sdružení kosmopolitních umělců, jedno z Prahy, druhé z Berlína, ze dvou hlavních měst dvou blízce příbuzných sousedů. Obě sdružení mají možnost pracovat samostatně a svobodně prostřednictvím samosprávných struktur.

Jak ukazuje nedávná historie, volná artikulace jejich umělců není samozřejmostí a nelze ji, zvláště nyní, dostatečně ocenit. Jde o výstavu, která spojuje umělce z Berlína a Prahy na jednom místě a ukazuje jejich díla v uměleckém dialogu. Tato forma spolupráce již zaručuje vzájemnou spolupráci při výstavbě a přípravě projektu. Tak poznáváme podrobnosti, hlavně témata a změny i v době současných krizí, jako je pandemie nebo válka.

Cílem tohoto společného projektu je kultivovat a udržovat svobodné utváření názorů v umění a společnosti v dialogu.

Simone Kornfeld, projektový management VBK Berlin

 

Nové sdružení pražských umělců – NSPU

Nové sdružení pražských umělců založené v roce 1992 malířem Janem Načeradským je paradoxně jedním z nejstarších plně fungujících novodobých výtvarných spolků, zejména díky rodině Navrátilů, která zřídila speciálně pro toto Sdružení galerii – Výstavní síň Antonína Navrátila. Pro jeho profil a charakter je určující především skutečnost, že za dobu své existence a aktivní činnosti se jeho název prosadil jako svého druhu  „ochranná známka“ garantující jednak profesionalitu, jednak a to je nejdůležitější –prostor pro svobodné vyjádření, v němž může stát jeden výtvarný názor vede druhého.  Za dobu jeho existence prošly Sdružením téměř dvě stovky tvůrců a dnes má přes dvacet členů, a to i umělců jiných národností.

V rámci Sdružení se lze setkat s expresí, lyrickou abstrakcí, novou figurací, konceptuálním uměním, uměním instalace, chladnou objektivitou pohledu, ale třeba i s využíváním emocí a až s mystickým pohroužením se do tajemství přírody.  Krátce řečeno – je málo výtvarných cest, kterými by se někdo ze členů Sdružení nevydal.

Tvůrci, kteří se ve Sdružení potkávají, jsou natolik vyhraněné osobnosti, že nemohou zastínit jedna druhou. Přitom Sdružení není náhodným uskupením individualit. Všechny výtvarné hlasy, ve Sdružení zastoupené, se přes svoji různorodost a přes fakt, že jsou často vedeny ve vzájemném protipohybu, nakonec spojují ve výtvarně a obsahově logický celek. Tento kontrapunkt, jehož hlavní tóninou – osou kolem níž se vše točí – je rozbití ulit a stereotypů, v nichž je uzavřen moderní člověk – a současně výzva ke komunikaci, jež ústí až do svého druhu výtvarné polyfonie. Do vícehlasu, v němž jsou jednotlivé složky rovnocenné – žádná z nich není dominantní, žádná doprovodná a přece cítíme, že souzní.

Úryvek z recenze – PhDr. František Malina

 

Spolek berlínských umělců – VBK

Spolek berlínských umělců – VBK je nejstarší aktivní německá a evropská umělecká asociace, sdružující profesionální výtvarní umělce, malíře, sochaře, grafiky, umělce vytvářející umělecké instalace, fotografie i pracující s novými médii. VBK spolupracuje i s jinými národními a mezinárodními uměleckými organizacemi, které mohou využít prostory VBK jako zajímavé fórum a platformu.

Od svého založení 1841 spolek VBK ovlivnil na 1300 umělců. Umělci zde reflektovali dobré podmínky k tvorbě, umělecké pozice a možnosti sebeuplatnění na trhu, diskutovali a stále znovu vyjednávali tvůrčí a komunikační prostředky v prostředí napětí, vždy panujícího v politických a kulturně politických podmínkách, pod zákonitostmi uměleckého trhu a aktuálního vývoje nových médií.

Dnes je každý umělec běžně chápán jako osobní firma, producent a manažer vlastních věcí. Mimoto se umělci ve VBK společně angažují při tvorbě uměleckých návrhů a programů a působí na profesionální vystupování komunity na veřejnosti.

VBK působí, jako během času měnící se instance, reprezentující samostatně tvořící profesionální umělce, stále více ovlivňující veřejné mínění, jako iniciátor a aktér berlínského kulturního života.

 

Alena Petříčková

nspu.cz/fotogalerie/alena-petrickova/ 

facebook.com/alena.petrickova.7 

o-zacek@volny.cz

 

Catherine Bourdon

catherinebourdon.eu

bourdon@snafu.de

 

Ina Lindemann

inalindemann.de

inalindemann@hotmail.com 

 

Jeanne Fredac

jeannefredac.com

jeannefredac@yahoo.com

 

Judith Brunner

judithbrunner.com

info@judithbrunner.com

 

Karel Dvořák

nspu.cz/fotogalerie/karel-dvorak/

kareldvorak.net

atd.dvorak@post.cz

 

Marian Zajíček

nspu.cz/fotogalerie/zajicek-marian/

facebook.com/marian-zajicek.5

marian.zajicek@seznam.cz

 

Milan Křenek

nspu.cz/fotogalerie/krenek-milan/

milan.krenek@email.cz

  

Petr Tošovský

nspu.cz/fotogalerie/tosovsky/

petrtosovsky.com

toshadesign@seznam.cz

 

Ruza Spak                            

ruzaspak.com                         

art@ruzaspak.com     

 

Sandra Becker

sandrabecker01.de

mailsandrabecker01.de

 

Silke Bartsch

silkebartsch.de

info@silkebartsch.de

 

Simone Kornfeld

simonekornfeld.de

simonekornfeld@t-online.de

 

Václava Zouplnová

nspu.cz/fotogalerie/vaclava-zouplnova/

zouplnovavaclava.cz

zouplnova.1@seznam.cz

 

Yasmin Golshani

nspu.cz/fotogalerie/yasmin-golshani
yagolshani@gmail.com

 

Zdenka Reinerová

nspu.cz/fotografie/reinerova-zdenka/

privatni-galerie.cz/katalog-obrazu/reinerova-zdenka

z.reinerova@seznam.cz

 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice