logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Spolek grafiků představuje nejen grafická díla, kresebné a další práce na papíře, ale i prostorové objekty či velkoformátová díla a práce intermediálního charakteru. Název výstavy odkazuje na dříve prezentovaná témata týkajících se pojmů prostoru, jeho reálného nebo nereálného vnímání, iluzí z prostoru, paradoxu nekonečnosti a pobytu v něm.

Kurátoři výstavy: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Miloslav Polcar

 

Otevírací doba - Galerie ve věži:

úterý - neděle 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

 

VSTUPNÉ:

v rámci vstupu na věž / plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

 

Web: www.hollar.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/GalerieHollar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/galeriehollar/

 

Přidejte se k události na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/2007153226284903 

 

Foto: Jan Veselý / SČUG Hollar 2021

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Nekonečný prostor: dojem nebo realita?

  • místo konání výstavy: Novoměstská radnice, Galerie ve věži, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
  • vernisáž středa 21. 6. 2023 v 17 hod. (otevřena široké veřejnosti)
  • termín výstavy: 22. 6.–30. 7. 2023
  • kurátoři výstavy: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Miloslav Polcar

~

Tento již druhý výstavní projekt spolku SČUG Hollar navazuje na předcházející uskutečněnou výstavu v Novoměstské radnici pod názvem „Dojem nekonečného prostoru“. Spolek grafiků představuje grafická díla, kresebné práce a další práce na papíře, ale i prostorové objekty či velkoformátová díla a práce intermediálního charakteru. Název výstavy Nekonečný prostor: dojem nebo realita? odkazuje na dříve prezentovaná témata týkajících se pojmů prostoru, jeho reálného nebo nereálného vnímání, iluzí z prostoru, paradoxu nekonečnosti a pobytu v něm. Skrze nastolená témata můžeme sledovat rozdílné Interpretace vystavujících umělců. Mohou na nás působit jejich intersubjektivní vyjádření v mnohavrstevnatých významech. Setkáme se s racionálním analytickým přístupem k danému tématu, v protipólech protirozumu, což vnáší do celé expozice napětí a nové otázky. Tím se otevírá obrovské pole pro imaginaci a fantazii. Grafika přináší nové myšlení podpořené novými technologiemi. Rozšiřuje obecné povědomí o grafice. Někteří autoři propojují grafiku s ostatními médii, mezi něž patří autorská kniha, fotografie, plastika nebo instalace.

Název výstavy odkazuje na pojem „Nevýslovný prostor“, který pochází ze sousloví

Le Corbusiera: „Jsem objevitelem výrazu nevýslovný prostor“, který je velmi abstraktním pojmem, pro mnohé umělce však představuje četné konkrétnosti, které souvisí se způsobem existence člověka v prostoru přirozeném, aktuálním, možném, v časoprostoru / prostor jako představa, která je základem všech vnějších názorů. Každá doba, zvláště nynější, produkuje nové otázky, nové prostory, nové obzory. Dosavadní životní formy pozbydou platnosti, a bude potřeba tvořit formy nové, toto vše předznamenává i jisté změny ve výtvarné tvorbě, zvláště té grafické.

Lenka Vilhelmová, spolu kurátorka výstavy

~

1 / 2
 
 
Nekonečný prostor: dojem nebo realita?
• místo konání výstavy: Novoměstská radnice, Galerie ve věži, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
• vernisáž středa 21. 6. 2023 v 17 hod. (otevřena široké veřejnosti)
• termín výstavy: 22. 6.–30. 7. 2023
• kurátoři výstavy: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Miloslav Polcar
~
Tento již druhý výstavní projekt spolku SČUG Hollar navazuje na předcházející uskutečněnou výstavu v Novoměstské radnici pod názvem „Dojem nekonečného prostoru“. Spolek grafiků představuje grafická díla, kresebné práce a další práce na papíře, ale i prostorové objekty či velkoformátová díla a práce intermediálního charakteru. Název výstavy Nekonečný prostor: dojem nebo realita? odkazuje na dříve prezentovaná témata týkajících se pojmů prostoru, jeho reálného nebo nereálného vnímání, iluzí z prostoru, paradoxu nekonečnosti a pobytu v něm. Skrze nastolená témata můžeme sledovat rozdílné Interpretace vystavujících umělců. Mohou na nás působit jejich intersubjektivní vyjádření v mnohavrstevnatých významech. Setkáme se s racionálním analytickým přístupem k danému tématu, v protipólech protirozumu, což vnáší do celé expozice napětí a nové otázky. Tím se otevírá obrovské pole pro imaginaci a fantazii. Grafika přináší nové myšlení podpořené novými technologiemi. Rozšiřuje obecné povědomí o grafice. Někteří autoři propojují grafiku s ostatními médii, mezi něž patří autorská kniha, fotografie, plastika nebo instalace.
Název výstavy odkazuje na pojem „Nevýslovný prostor“, který pochází ze sousloví  
Le Corbusiera: „Jsem objevitelem výrazu nevýslovný prostor“, který je velmi abstraktním pojmem, pro mnohé umělce však představuje četné konkrétnosti, které souvisí se způsobem existence člověka v prostoru přirozeném, aktuálním, možném, v časoprostoru / prostor jako představa, která je základem všech vnějších názorů. Každá doba, zvláště nynější, produkuje nové otázky, nové prostory, nové obzory. Dosavadní životní formy pozbydou platnosti, a bude potřeba tvořit formy nové, toto vše předznamenává i jisté změny ve výtvarné tvorbě, zvláště té grafické.
 
Lenka Vilhelmová, spolu kurátorka výstavy
~
 
Vystavují umělci Sdružení českých umělců grafiků Hollar Pavla Aubrechtová, Mikoláš Axmann, Bronislava Bakule Malá, Daniela Benešová, Libor Beránek, Jan Blaha, Patrik Braun, Jana Budíková, Dušan Černý, Dagmar Dolíhalová, Petr Fiala, Marie Filippovová, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, Barbora Heřmanová, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek, Pavel Hora, Tomáš Hřivnáč, Jana Hubatková, Nanako Ishida, Said Ismail, Eva Jakubcová, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Oldřich Jelen, Ditta Jiřičková, Robin Kaloč, Jan Kocman, Peter Kollár, Markéta Králová, Ondřej Michálek, Lubomír Netušil, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Martin Raudenský, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Milan Starý, Aleš Svoboda, Jana Šindelová, Marie Michaela Šechtlová, Andrea Štosková, Eva Vápenková, Martin Velíšek, Alex Vido, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová.

~

Pořádá Sdružení českých grafiků umělců Hollar ve spolupráci s Novoměstskou radnicí, p. o. s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.

nahoru


logo Novoměstská radnice