logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Společná výstava Nového sdružení pražských umělců, spolku založeného v roce 1992 Jiřím Načeradským, v obrazech, grafikách, fotografiích i plastikách, nabízí díla zastupující řadu stylů moderního, klasického i poněkud netradičního umění. Cílem expozice je, jako vždy, kromě seznámení odborné i laické veřejnosti s tvorbou členů sdružení, i obohacení kulturní nabídky v Praze.

 

Výstava navazuje na výstavu Spolu I v Kladenském zámku:

https://www.kladenskyzamek.cz/cs/vystava/spolu-noveho-sdruzeni-prazskych-umelcu-2IB9ZZ 

 

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

OTEVŘENOút - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Nové sdružení pražských umělců – grafici malíři / https://www.nspu.cz/  

 

 

Spolu 2

Název kolektivní výstavy Spolu 2 Nového sdružení pražských umělců (s díly 17 zastoupených malířek a malířů, 1 sochaře a 1 fotografa) by mohl být jen stroze technickým neimagitativním a nemetaforickým popisem stavu kolektivní výstavy, která proběhla v srpnu 2023 v pražské Novoměstské radnici. Půjdeme-li pod povrch, můžeme hovořit o ideji a duchu diskuze, spojenectví, spolupráce, palety názorů, nesoupeření a kamarádství. Samotný název sdružení by pak mohl svádět k “pouhému” lokálnímu profesnímu uskupení, ale jeho “členská základna” je rozkročena do širší nad evropské dimenze.

Z Íránu pochází malířka Yasmina Golshani, která dlouhou dobu pracovala ve Franci. Její tvorba je reakcí na současný politický konzervativismus iránského státu, který odmítá respektovat práva žen a vůbec západoevropskou tradici politického liberalismu. Zdeněk Řípa našel svoji cestu v umění kaligrafie, kdysi čínské, později perské, nepřitaká ovšem konzervativním tendencím v ní možná pro někoho obsaženým, ale hledá přes ni vyjádření podpory hledání osobní svobody.

Z Francii pocházející malířka Valexia přistupuje k své tvorbě jako určité umělecké analogii k astrologii a alchymii, hledání a u/pochopení jakého výtvarného kamene mudrců, ale i zákonitostí (panteistické) přírody, obsažené i v paměti, duši a prapodstatě vody.

Hlubinné pohledy do kosmu, leckdy konkretizované v radostném světě rozkvetlé přírody nabízí díla výtvarnic Václavy Zouplnové a Olgy Stárkové Ta oscilují mezi panteismem a katolickým křesťanstvím, chápou zemi jako součást všeMíru/vesMíru. Přírodu zobrazoval velmi živým až bujarým rukopisem i již zemřelý člen Nového sdružení Antonín Navrátil, po němž nese název výstavní prostor v Husinecké ulici na Žižkově.

Explozivní malby Pavla Straky jsou napájeny básnickými metaforami balkánské poezie, zvukem slov (víc než jejich sémantikou), numerologií a astrologií s osudovostí milostného prožitku. Pro mnohé v Novém sdružení tvořící představuje hudba a tanec dialogickou opozici: Václav Frolík často a velmi dynamicky zachycuje jazzové koncerty, Iva Fialová je při malování posilována osobní zkušeností s tancem, nejen flamengem s barvami Španělska a Radžastánu. Bývalý tanečník a mim, dnes sochař, Jan Vít pohyb minimalizuje do téměř zenové meditace a asketického soustředění se. Výraz Aleny Petříčkové je harmonizován hudbou a pestrými barvami tónů zrajícího podzimu, oslavou nešedivosti a odmítáním nudy každodenního stereotypu.

Kosmologický přístup dlouhého – nedynamického času – reprezentuje meditativní melancholik Petr Tošovský, čerpající z mytologie klasického Řecka. Další členové Nového sdružení také zpracovávají okolní svět různými stupni abstrakce: Jindřich Modráček lehkou až ironickou Miroslav Pangrác ml. výraznou barevností a vztahem k fyzikálním zákonům, Vladimír Všetečka se soustřeďuje na geometričnost zemědělské krajiny a František Koudelka sleduje až meditativně zejména gotickou architekturu.

Vtipné polohy nabízí humoristicky zaměřená tvorba Miroslavy Mádrové, v jemnější rovině (s určitou příbuzností k fantastičnosti J. Miróa a H. Bosche) práce Milana Křenka.

Zklidnění ve fotografickém přemítání v očích pozorovaných nostalgizuje bývalý katolický farář Marian Zajíček v podzimních mlhách za četby svých oblíbených francouzských prokletých básníků.

 

Pavel Straka

 

Přiložené obrazy jsou od Františka koudelky "Tajemství", od Aleny Petříčkové "Ochránce", od Václava Frolíka "Sólo na klárinet", od Vladimíra Všetečky "Relativní bezpečí" a "Tajemství života" od Olgy Stárkové. K výstavě bude natištěn katalog.   

nahoru


logo Novoměstská radnice