logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Malíř a pedagog Libor Kaláb je dlouholetým členem boxerského spolku Palaestra, který v průřezu generací sdružuje mnoho osobností současné výtvarné scény. Jeho výstava obrazů a kreseb je projekcí malířské tvorby, která odkazuje na symbolistické a mystické tendence v umění a je zároveň hledáním adekvátního vyjádření faustovské cesty k ukrytým pravdám a pramenům. Autor se snaží vést diváka pomocí skrytých a záhadných symbolů ke svému  pochopení hermetismu v současné době. Zároveň je logicky ovlivněn nejen dramatickými ději kolem nás a svojí pedagogickou činností na VŠUP, ale i dlouholetým působením ve spolku Palaestra. Autorova pozoruhodná tvorba je odrazem prolnutí jeho osobního rozvoje v umění a ve sportu. 

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

OTEVŘENOút - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Během EHD - Dnů evropského dědictví 2023 otevřeno do 20 hod / sleva - jednotné vstupné 20 Kč 

http://www.nrpraha.cz/program/1264/ehd-dny-evropskeho-dedictvi-2023-na-novomestske-radnici/ 

 Palaestra je spolek založený roku 1999 z iniciativy boxera Jana Baloga. Hlavní náplní sportovního klubu je umožnit smysluplné trávení času dětem ze sociálně slabých rodin, které by si nemohly dovolit platit svým dětem žádnou zájmovou činnost. Zároveň se zde pravidelně věnuje boxerským tréninkům skupina, jejíž jádro tvoří výtvarní umělci. V několika posledních letech dostalo spojení sportu a výtvarného umění i podobu výstav v prostorách Novoměstské radnice v Praze 2.

 

Web: 

https://liborkalab.cz/ 

https://palaestra.ecn.cz/ 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/palaestrabox 

 

Kontakt: https://palaestra.ecn.cz/?page_id=72 

nahoru


logo Novoměstská radnice