logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

VÝSTAVA CESTA K PAMÁTNÍKU
Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha představuje na Novoměstské radnici projekt PAMÁTNÍK TICHA - proměnu nádraží Bubny v centrum diskuze o šoa v nás.

PAMÁTNÍK TICHA je projekt revitalizace nádraží Bubny v Praze 7 v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonické studie a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti. Projekt PAMÁTNÍKU TICHA je připraven na samotnou fázi přestavby nádražní budovy, kterou se podařilo získat smlouvou o pronájmu s Českými drahami formou padesátileté zápůjčky. V koordinaci s širším partnerským okruhem je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.

Výstava na Novoměstské radnici přibližuje nejen budoucí architektonickou koncepci Památníku, ale také seznamuje návštěvníky s projektem stálé expozice, který v současné době finišuje. Projekt pracuje s pamětí místa, s minulostí křižovatky cest na pomezí Holešovic a Letné a s otiskem jejích kulturních skupin do tváře metropole. Studie přestavby objektu byla svěřena architektonické kanceláři Romana Kouckého pod vedením Šárky Malé.

Projekt zajišťuje ateliér Deltaplan. V pořadí pátá výstava z cyklu prezentací projektu revitalizace pražského nádraží Bubny bude zahájena 20. 1. 2015 v Mázhausu Novoměstské radnice a potrvá do 1. 2. 2015.

OTEVŘENO ÚTERÝ - NEDĚLE 10 - 18 HOD

Výstava je určena široké veřejnosti a vstup je zdarma.


Více informací naleznete na www.bubny.org .

Adresa: Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
Kontakt: Tomáš Bouška, tel. 601 593 991

nahoru


logo Novoměstská radnice