logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Multimediální výstava fotografií, která provede návštěvníky originální tvorbou mladého fotografa, představí cca 100 originálních portrétních fotografií osobností z řad umělců, vědců, vizionářů či politiků adjustovaných v rámech RAM.

Kurátor výstavy: František Laudát
Grafika: David Boháč
Produkce: Martin Dostoupil, Co&Pub; martin@copub.cz
On-line galerie: Pavel Veverka
Propagace: Lucie Kružíková

Výstavě poskytla záštitu primátorka hl. města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA.

 

Otevřeno:

Galerie Novoměstské radnice, přízemí
út - ne 10 - 18 hodin

Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Kniha

Ve výstavě bude možno si zakoupit knihu fotografií Martina Becka - cena 800 Kč.
Zdarma bude k dispozici DL brožura.

Okruhy výstavy:

Národní divadlo: Portrétní fotografie předních umělců Národního divadla v jevištních kostýmech jejich stěžejních rolí.

Name of the game 2012/2013: Projekt zachycující prezidentské kandidáty při historicky první přímé volbě hlavy státu. Jedná se o reprezentativní černobílé fotografie všech uchazečů o tento post na černém pozadí.

Deep inside - (hluboko uvnitř): Snaha o zachycení vnitřní krásy a bolesti našich předních česko - slovenských pěveckých interpretů...

Světové osobnosti: Civilní portréty v ateliéru Martina Becka – mj. Dalajláma, Domingo, Wilson, Havel, Forman...

Součástí výstavy bude:

- velkoformátová projekce inspirovaná prostředím Národního divadla - dlouholetého profesního působiště Martina Becka
- kostýmy z vybraných představení Národního divadla
- katalog dokumentující výstavu samostatná výpravná fotografická publikace Martina Becka
- besedy s vybranými osobnostmi, které Martin Beck fotografoval

Výstava je zahajovacím projektem samostatné internetové galerie evernisaz.cz, která časově přesahuje horizont výstavy a bude partnery prezentovat několik následujících let.

Slova Jana Saudka:

"Martin Beck. Už to jméno samo o sobě je výborné. Ono totiž jméno někoho, kdo se má proslavit, musí mít sílu. Musí být úderné. Dobře zapamatovatelné. Dobrá, dobrá, to bychom měli… Ale co dál? Podstatná pro fotografa je vůle. Vize. Touha jít svou cestou a neuposlechnout hlasům našeptávačů. A síla vydržet. Protože jakmile začnete dělat kompromisy a pracovat jen pro peníze, jste ztraceni!
U mého ctěného kolegy však cítím jeho nadšení pro fotografii jako takovou. To, že je to pro něj skoro celý jeho život. Zachycovat okamžiky, které by u někoho už dávno upadly v zapomnění, a znovu a znovu je objevovat v samotě a bezpečí fotokomory. Řeknu vám pravdu: už dlouho si myslím, že portréty umí pan Martin Beck mnohem lépe než já. A může za to právě to jeho nasazení, touha po dokonalosti.
Proto mu přeji, aby se mu nestalo to, co mně – aby nepřestal fotografii věřit, aby ho nezklamala, aby si nemyslel, že fotografie je lež. Pokud by totiž ztratil víru, ty obrázky by se staly ničím v jeho očích a posléze i v očích vašich, jejich diváků.
Hodně štěstí a pevnou naději!"

www.martinbeck.cz

nahoru


logo Novoměstská radnice