logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Komorní orchestr "Harmonia Praga" připravil na rok 2017 IV. ročník cyklu sedmi koncertů na Novoměstské radnici, nazvaných "Stylové večery". Koncerty posluchače provedou hudbou různých stylových období pod taktovkou Štefana Britvíka a s průvodním slovem houslisty, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru Miroslava Vilímce. Ten milovníky hudby v průběhu jednotlivých večerů opět seznámí se skladateli a jejich díly.

Smyčcový orchestr Harmonia Praga vstupuje novoročním lednovým koncertem do své třetí sezóny tzv. Stylových večerů, které pořádá ve Velkém sále Novoměstské radnice. Během uplynulých ročníků si orchestr získal početné publikum a jeho sympatie, zrovna tak jako uznání odborné hudební veřejnosti. Koncerty jsou pravidelně inzerované v předních hudebních periodikách, vyšla zde také řada pochvalných recenzí. Záměrem Stylových večerů je soustředit program koncertu na specifickou oblast hudební historie, ať již volbou skladatele, kompozičního období či žánru. Stylové večery jsou moderovány uměleckým vedoucím souboru, houslistou a dlouholetým koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem, který přibližuje zvolená témata odborným pohledem i řadou nevšedních zajímavostí. Orchestr tvoří přední členové pražských symfonických těles ve své stálé spolupráci. Harmonia Praha spolupracuje s dirigentem Štefanem Britvíkem, který také obohacuje repertoár souboru celou řadou zdařilých úprav. Díky těmto aranžím se mohou posluchači seznámit s díly, které jinak na koncertech smyčcových ansámblů nelze slyšet.

Stylové večery začnou 19. 1. v populárním tónu, v sousedství Bernsteinovy West Side Story v úpravě Jiřího Temla zazní výběr z proslavených filmových melodií v provedení sopránového saxofonisty Felixe Slováčka jr. Další koncert 16. 2. bude naproti tomu v přísně klasickém duchu, Harmonia Praga uctí vklad slavné české rodiny Bendů do mezinárodní skladatelské pokladnice hudby 18. století. Zazní zde mimo jiné houslový koncert Františka Bendy a klavírní koncert jeho bratra Jiřího Antonína.

V tzv. Jarním ladění proběhne květnový koncert 16. 5., mezi díly, které přiléhají zmíněnému májovému času, nemůže chybět slavné Vivaldiho Jaro a stejnojmenná skladba argentinského skladatele Piazzolly, který povýšil jihoamerické tango na nedílnou součást kvalitní vážné hudby.

Praha byla vždy centrem pozornosti mnoha světových skladatelů a interpretů, návštěvy W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a houslistické legendy N. Paganiniho včetně jejich děl přiblíží další Stylový večer 29. 6. Sólistou ve skladbě Paganiniho bude Miroslav Vilímec, zazní dále oblíbená Mozartova Malá noční hudba i Serenáda P. I. Čajkovského.

Podzimní část koncertů začne 26. 10. koncertem, inspirovaným tanečními rytmy v hudbě velkých skladatelů baroka, klasiky, romantismu i 20. století, pohledem do hudební historie pak bude večer 16. 11., kdy zazní mimo jiné dva slavné Bachovy dvojkoncerty. Prvním z nich bude houslový dvojkoncert, druhým pak dvojkoncert v netradičním nástrojovém propojení sólových houslí a hoboje. Rozmanitou nabídku orchestru Harmonie Praga pak uzavře vánoční rozloučení s barokními díly G. F. Haendela a A. Corelliho. Na všech koncertech se kromě členů orchestru podílí řada významných sólistů a zazní při nich též skladby Bohuslava Martinů v rámci spolupráce s Nadací Bohuslava Martinů.

 

Začátek všech koncertů v 19:30 hodin / Velký sál Novoměstské radnice

 

Cyklus koncertů 19. 1. - 14. 12. 2017

Termíny koncertů:

19/1     Novoročně s Felixem Slováčkem jr.

            Filmové melodie a Leonard Bernstein

16/2     Z pokladů 18. století

            Bratři Bendové, vyslanci české hudby

16/5     V jarním ladění

            Jaro Vivaldiho i Piazzolly

29/6     Návštěvy hudebních hvězd

           Mozart, Čajkovskij a Paganini v Praze

26/10   Roztančená Harmonia Praga

            Tance v dílech velkých skladatelů

16/11   Slavné Bachovy dvojkoncerty

            Setkání houslí s virtuozním hobojem

14/12   Vstříc Vánocům

            Barokní díla Haendela a Corelliho

 

 

 19. 1. Novoročně s Felixem Slováčkem jr.

filmové melodie a Leonard Bernstein

Harmonia Praga pod vedením dirigenta Štefana Britvíka a uměleckého vedoucího Miroslava Vilímce přichystala na další rok poutavou nabídku sedmi koncertů. Tradičně již zahájí sezónu v novoročním duchu, nevšední atmosféru vytvoří komorní orchestr 19. 1. v součinnosti s Felixem Slováčkem mladším. V podání tohoto umělce, který jde ve šlépějích svého otce jako výborný saxofonista, zazní výběr z nejpopulárnějších filmových melodií, uveďme např. ústřední melodii z filmu Tenkrát na Západě od E. Morriconeho. Harmonia Praga se však na tomto koncertu reprezentuje i svojí vlastní interpretací Bernsteinova slavného muzikálu West Side Story v úpravě Jiřího Temla.

 

16. 2. Z pokladů 18. století

Bratři Bendové, vyslanci české hudby

Druhý koncert souboru bude těžit z jeho zaměření na méně známou hudbu klasiky. Zazní klavírní koncert Jiřího Antonína Bendy v sousedství houslového koncertu Františka Bendy. Bendové byli ve své době v Evropě velmi uznávanou skladatelskou rodinou, jejich umění ocenil např. pruský král Bedřich II. Velký angažováním těchto umělců do svých služeb. Bendové v 18. století šířili v Evropě slávu české hudby, jejich význam a bohatý kompoziční odkaz je třeba připomínat, navíc skladby Bendů jsou vítaným obohacením koncertního repertoáru i v dnešní době. Harmonia Praga kromě těchto dvou zmíněných koncertů připravila pro rok 2017 dalších pět koncertů, tzv. Stylových večerů, s hodnotnými a stylově vyhraněnými programy.

 

Hudební cyklus orchestru Harmonie Praga „Stylové večery“ na Novoměstské radnici v Praze 2 pokračují na jaře dvěma dalšími koncerty:

 

16/5  V jarním ladění

Jaro Vivaldiho i Piazzolly

Jaro přivítá Harmonia Praga s dirigentem Š. Britvíkem a uměleckým vedoucím Miroslavem Vilímcem skladbami, inspirovanými tímto obdobím (Vivaldi, Mendelssohn, Piazzolla). Zazní též klasická hudba W. A. Mozarta a M. Charpentiera.  Rámec večera vytvoří oblíbený Vivaldiho houslový koncert „Jaro“ ze Čtyř ročních období a stejnojmenná skladba  Astora Piazzoly, tvůrce klasického argentinského tanga. Sólistou koncertu, zároveň moderátorem večera je houslista Miroslav Vilímec.

 

29/6 Návštěvy hudebních hvězd

Mozart, Čajkovskij a Paganini v Praze

Na  svém dalším Stylovém večeru s podtitulkem „Mozart, Čajkovskij a Paganini v Praze“ uvede Harmonia Praga s dirigentem Š. Britvíkem Mozartovu oblíbenou Malou noční hudbu, Serenádu P. I. Čajkovského. Pořad zakončí Paganiniho koncertem D dur v podání houslisty Miroslava Vilímce, který též pohovoří o zajímavostech pražských návštěv zmíněných umělců.

 

VSTUPENKY:

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty či celý cyklus: Monika Teichmannová, email: manager@symphonyprague.com , tel. 777 317 186

Vstupenky 300 Kč / 150 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Abonentní vstupenky na 7 koncertů: 1 350 Kč / 900 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Vstupenky bude možné zakoupit i na místě: půl hodiny před začátkem koncertu www.harmoniapraga.cz

 

nahoru


logo Novoměstská radnice