logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava obrazů a kreseb malíře, grafika a pedagoga Jaroslava J. Alta v Galerii v přízemí.

Kurátor výstavy: David Bartoň

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

otevřeno út - ne 10 - 18 hodin

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

 

VSTUPNÉ:

plné 50 Kč

snížené 20 Kč

rodinné 100 Kč

 

Putování obrazem

Práce s čárou a s barvou je pro malíře cestou, na které je možné najít svůj vlastní směr putování v prostoru tiché oproštěnosti. Cesta obrazem je dána, putování je hledáním. Tak jako malíř proniká do světliny, kterou se mu stává jeho obraz, a nachází vlastní cestu vedoucí k neviděnému pomocí přeuspořádání z přírody převáděných prvků, stejným způsobem postupuje i divák, který do hotového díla vstupuje. I on při cestě obrazem, tak jak je nastavena malířem, hledá svoji vlastní cestu a v tomto hledání přeuspořádává dílčí prvky malby v rámci vlastního nastavení mysli, vlastní zkušenosti. Jeho vytvořený obraz obrazu, ve kterém putuje, se mu nakonec může poskládat velmi odlišně, než jak mu ho malíř pro první čtení předložil. Hierarchie skladby jednotlivých prvků obrazu vybudovaná malířem se v mysli diváka putujícího obrazem proměňuje. V divákově procházení obrazovým prostorem se pak může stát, že začne klást důraz na prvky a partie, které tvůrce původně zamýšlel jako podružné či doplňující. Divák se tak stává součástí obrazu, který je mu v té chvíli i jeho vlastním prostorem, jeho putování je jeho vlastní cestou.

(Jaroslav J. Alt 2018)

 

 

Jaroslav J. Alt (1950)

Zabývá se malbou, kresbou a grafikou.

Učitel na Fakultě humanitních studií UK a na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle a v Praze.

 

Účast na více než 80 společných a 34 samostatných výstavách v ČR a v zahraničí.

 

Zastoupení ve sbírkách:

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Městská galerie Litomyšl


Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze


Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Ministerstvo kultury ČR, Praha


Art Unidentified, Collection, Nishinomiya, Japonsko


Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Barcelona, Španělsko

National Gallery of Art, Washington D. C., USA


Museum of Contemporary Art, Giza, Egypt


a v soukromých sbírkách v ČR, Německu, Itálii, Francii a USA

nahoru


logo Novoměstská radnice