logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Mezi institucemi, které se letos Pražské muzejní noci zúčastní, Novoměstská radnice chybět nebude.

Otevřeno: sobota 9. 6. 2018 19 - 01 hod

Každoročně se koná Festival muzejních nocí. Uzavírá jej Pražská muzejní noc. Letos v sobotu 9. června proběhne již 15. ročník a opět budete moci zcela ZDARMA navštívit nejznámější pražská muzea a další objekty, které nabídnou bohatý večerní program. Dopravit do nich bude zajištěna bezplatnými speciálními linkami autobusů.

Novoměstská radnice je jednou z národních kulturních památek v Praze a je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2. Široké veřejnosti nabízí bohatý kulturní program. V jejích reprezentačních prostorách probíhají výstavy, koncerty, řemeslné trhy, festivaly a další kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřenou společnost včetně svatebních obřadů. Od roku 2011 se ve výstavních prostorách radnice ve II. patře NR koná známá Neviditelná výstava, která expozici rozšiřuje o masáže, ochutnávky vína, večeře a další akce a od loňského roku zde v původních sklepních prostorách probíhá dobrodružná úniková hra The Chamber - Tajemství císaře. V přízemí Novoměstské radnice se nachází kavárna Café Neustadt s možností posedět na venkovní zahrádce. Na nádvoří je umístěno piáno v souvislosti s projektem Piána na ulici. Základy Novoměstské radnice oslavují v letošním roce 670 let, její minulolost sahá až do roku 1348 k založení Nového Města pražského Karlem IV. V přízemí se nachází sloupová vstupní síň – Mázhaus a Konšelský salonek s malovaným stropem, ve vstupní svatební hale je umístěna original socho Neptuna od Bohuslava Schnircha. V I. patře radnice pak historický Velký sál se zbytky nástěnných maleb z 16. století a barokní, původně gotická kaple, v loňském roce nově zrestaurovaná. Věž byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na její ochoz vede 221 schodů. Z ptačí perspektivy nabízí překrásný pohled na věžičky, domy a dvory Nového Města. Uvidíte však ještě dál, až na Pražský hrad. V bývalém bytě věžníka je umístěna stálá expozice a ve věžní galerii se konají krátkodobé výstavy.

TRASA - bude doplněna

VCHOD DO VĚŽE BUDE Z KARLOVA NÁMĚSTÍ MÁZHAUZEM.

 

PROGRAM NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI BĚHEM PMN:

- prohlídka VĚŽE Novoměstské radnice s výhledem na noční Prahu z jejího ochozu

- STÁLÁ EXPOZICE v Bytě věžníka HISTORIE NOVÉHO MĚSTA A PRAHA PANORAMATICKÁ. Výstava představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Z ochozu věže se naskytuje překrásný výhled na noční Prahu.

VÝSTAVA  v Galerii ve věži ZA KRÁSAMI EVROPY. Výstava fotografií amatérské umělkyně JUDr. Hany Klímové. Evropská města a přírodní krásy každé roční doby.

VÝSTAVA  v Galerii v přízemí VÁCLAV HOLOHLAVSKÝ / OBRAZY, GRAFIKA. Výstava malíře, zachycujícího momentky života běhu, který se den co den odehrává kolem nás a skýtá někdy až neuvěřitelné pohledy. V malbě je pro něj nejdůležitější radost, ne styl nebo hranice.

FESTIVAL  na nádvoří SCULPTURE LINE. Jednou ze zajímavých zastávek sochařské linky 4. ročníku mezinárodního sochařského festivalu je Novoměstská radnice, kde bude nainstalováno dílo jednoho ze známých českých sochařů.

- k nahlédnutí barokní KAPLE v I. patře věže, původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál. Kaple byla v loňském roce zrestaurována.

- k nahlédnutí VELKÝ SÁL z I. patra věže, na jehož stěnách jsou zbytky nástěnných maleb, pocházejících z 16. století a uprostřed tři sloupy

- k nahlédnutí KONŠELSKÝ SALONEK v přízemí, který je vybaven krásným historickým nábytkem, jeho dominantou je původní malovaný dřevěný strop

- prohlídka MÁZHAUZU, gotické sloupové síně v přízemí s kamennou podlahou, klenbou a se zbytky původních kreseb na stěnách

- prohlídka originál SOCHY Neptuna z jemného pískovce ve vstupní hale svateb v přízemí, kterou vytvořil v letech 1875 - 1877 sochař Bohuslav Schnirch

- prohlídka dlážděného NÁDVOŘÍ s kašnou a studnou, na kterém jsou umístěny k posezení polštáře sochařky Veroniky Psotkové.   

- hra na PIÁNO na nádvoří v souvislosti s projektem "Piána na ulici" či poslech hudby ostatních návštěvníků

OBČERSTVENÍ:

Street Food Pop Up -  během tahu po noční muzejní Praze vás na nádvoří  posilní na cestu skvělé a pestré pouliční jídlo

Café Neustadt  - občerstvit se mohou návštěvníci též ve známé kavárně se zahrádkou na nádvoří  https://www.facebook.com/cafeneustadt/?fref=ts

 

VÝCHOD Z NR PŘES NÁDVOŘÍ DO VODIČKOVY ULICE.

UPOZORNĚNÍ: Do prostor Novoměstské radnice není bezbariérový přístup! Pouze na nádvoří.

 

Kontakt:

Albert Kubišta, ředitel NR, tel. 224 948 229

Petra Baďurová, propagace, tel. 725 061 407

Novoměstská radnice, p. o., Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

 

 

nahoru


logo Novoměstská radnice