logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

30. července 2019 tomu bude 600 let, kdy byli protihusitští konšelé svrženi z oken pražské Novoměstské radnice a krutě ubiti. Dle svědectví Vavřince z Březové se útoku zúčastnil i Jan Žižka. Událost, se kterou je radnice navždy spjata, je považována za počátek husitských válek a k tomuto výročí jsme připravili zajímavý program nejen pro milovníky historie.

 

PROGRAM:

 

Večerní promítání filmu:

 • Jan Žižka (Otakar Vávra, 1955) pod širým nebem na nádvoří.

31. července / začátek ve 21:15 hod

 

     Tematické komentované prohlídky radnice 

- k 28/7 2018 jsou všechny prohlídky obsazeny:

 • 27. července / 15 - 17 hod  - dvouhodinová prohlídka / OBSAZENO
 • 31. července / 16 - 18 hod  - dvouhodinová prohlídka / OBSAZENO
 • 31. července / 19 - 21 hod  - dvouhodinová prohlídka / OBSAZENO 

Na komentovanou prohlídku Novoměstské radnice, která se koná v září při západu slunce a v říjnu dopoledne, se můžete přihlásit kdykoliv:

http://www.nrpraha.cz/program/932/komentovane-prohlidky-novomestske-radnice-2019/

 • Během dvouhodinové komentované prohlídky se podíváte i do míst, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, nahlédnete i do prostoru bývalé šatlavy a Velkého sálu, z jehož oken byli kdysi konšelé svrženi. Navštívíte i Konšelský salonek, historický Mázhaus, Kapli a další prostory věže vč. bývalého bytu věžníka a užijete si vyhlídku z ochozu.

   

  VSTUPNÉ:

  Komentovaná prohlídka: vstupné jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku / nutná rezervace *)

  Promítání filmu: vstup volný

   

  30. července od 10 do 19 hodin si užijete též zajímavý program na Karlově náměstí. Akce, kterou organizuje Městská část Praha 2, bude ukončena ukázkou defenestrace z Novoměstské radnice. Ta bude po celý den zpřístupněna zdarma:

   http://www.praha2.cz/600-let-prvni-prazske-defenestrace-1.html

   

  ...To se již blížila významná historická událost, které byla Novoměstská radnice nejen svědkem, ale v jistém slova smyslu i přímým aktérem. Na samém počátku byl 6. červenec 1419, kdy král Václav IV. dosadil na Novoměstskou radnici katolické konšely s cílem potřít v Praze stoupence husitství. Již 30. července téhož roku však měl husitský kněz Jan Želivský, bývalý premonstrátský mnich z katolického kláštera v Želivě (odtud jeho přízvisko Želivský), zvláště plamenné kázání v novoměstské kostele Panny Marie Sněžné, jednom z hlavních center přívrženců nového náboženského hnutí. Po kázání vyšel velký zástup vedený Želivským, který v čele nesl monstranci, přes Koňský trh, dnešní Václavské náměstí, Štěpánskou ulicí, až k farnímu kostelu sv. Štěpána na Rybníčku. Ten zfanatizovaný den vyplenil a obrátil se k nedaleké Novoměstské radnici, kde byli vězněni někteří přívrženci kalicha. Když radní odmítli vězně propustit a údajně ještě někdo z radnice hodil na kněze nesoucího monstranci kámen, dav na budovu zaútočil, dobyl ji a přítomné konšele vyházel z oken radnice. Kdo z nich e nezabil pádem, byl bez milosti dobit.

  Uvádí se, že jeden z konšelů, Řehák valchař, se před rozvášněným davem ukryl ve sklepích, které sloužily jako vězení (říkalo se jim podle prvních obyvatel žaláře, jak tehdy bývalo zvykem, Polévka a Jelito). Byl objeven a stihl ho stejný osud jako ostatní. Tímto způsobem bylo zavražděno deset osob, purkmistr Jan Podvinský, dva konšelé, místorychtář, jako pacholek a pět novoměstských sousedů. Krvavé exekuce se prý účastnil i pozdější slavný vojevůdce husitských vojsk Jan Žižka z Trocnova...

  (Zdroj: Josef Hrubeš / Milpo / 2000 / Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, ilustrace Jiří Petráček)

   

  * ) NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:

  Prohlídka se koná pro 5 - 20 účastníků.

  Závaznou rezervaci prohlídky je nutno provést  NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz  a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne a naopak, že se jí budou moci zúčastnit pro velký počet zájemců. Kapacita počtu osob je omezena.

  Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

  Vstupné se platí na místě před prohlídkou. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili předem HOTOVOST v přesné částce. Děkujeme. Sraz na prohlídku bude 15 minut před začátkem prohlídky na dlážděném nádvoří radnice u kašny, při nepřízni počasí v podloubí u studny, kde se přivítáte s průvodkyní, zaplatíte a obdržíte vstupenky. Vstup na nádvoří je z Vodičkovy ulice průjezdem.

   

   

 

nahoru


logo Novoměstská radnice