logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Jednodenní výstava se bude konat v Žulovém baru v I. patře Novoměstské radnice.

Vernisáž výstavy v pátek 27. 6. od 17 hod, v sobotu 28. 6. otevřeno 10 – 18 hod.

VSTUP ZDARMA


Příběhy a pohádky z Vietnamu, Ukrajiny, Sýrie, Ruska, Mongolska, Kyrgyzstánu a Čech a jejich tvořivé zpracování.

Výstava dětských prací výtvarného ateliéru Mozaika pro děti cizinců a Čechů od 5 do 11 let Atelieru InBáze.

Atelier InBáze je tvůrčí prostor komunitního centra InBáze, který svým zaměřením vychází z přesvědčení, že umění a tvorba je svobodnou činností jdoucí napříč hranicemi.

Výstavní projekt Cesta do srdce Evropy je založen na vyprávění pohádkových příběhů ze zemí, odkud do České republiky přišly rodiny dětí, které pravidelně navštěvují ateliér Mozaika. Lidé si příběhy vyprávějí od pradávna. Hluboko v nich se skrývají kořeny jejich kultury. Výtvarnou reflexí vybraných příběhů umožňujeme dětem pracovat s jejich vlastní identitou v bezpečném prostředí a učíme je pozitivně vnímat svůj odlišný etnický původ a zvyky vlastní kultury.

Během jarních měsíců 2014 se pravidelných ateliérových setkání zúčastňují také cizinci – zástupci jednotlivých zemí, kteří během společného úvodu dětem čtou a vyprávění vybrané příběhy v jejich rodném jazyce a v českém překladu. Záměrem každé dílny je umělecká transformace vybraného příběhu skrze výtvarné materiály a techniky dané země.

Většinu příběhů, které jsou předčítány dětem, byly získány od jejich rodičů.

Děti jsou od samého začátku aktivně zapojovány, tak aby si samy vyzkoušely celý proces přípravy a realizace výstavy. Její součástí budou výtvarné práce, fotografie z jednotlivých setkání a dvojjazyčné texty vybraných pohádek a příběhů.

V rámci programu vernisáže se můžete těšit na pestrou nabídku občerstvení připraveného sociálním podnikem Ethnocatering, hudbu a tvořivou dílnu na motivy zvolených pohádek.

www.inbaze.cz
www.facebook.com/InBaze


Projekt Mozaika III – podpora mimoškolní činnosti „druhé generace“ cizinců ze třetích zemí je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

nahoru


logo Novoměstská radnice