logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava obrazů malířky Jaroslavy Pírkové bude ke shlédnutí po celý měsíc v prostoru Galerie v přízemí.

Otevřeno: út - ne 10 - 18 hodin

VSTUPNÉ:

plné 60 Kč, snížené 30 Kč

OZVĚNY – JAROSLAVA PÍRKOVÁ


„Díky laskavé spolupráci s Novoměstskou radnicí vás mohu pozvat na výstavu obrazů. Stačí se zastavit a dívat kolem sebe. Všimnout si drobností, které jindy přehlídneme, nevnímáme.“

Dívej se za to, co vidíš. I pomocí této metafory by mohla být popsána výstava Jaroslavy Pírkové. Jednotlivé obrazy tvoří jakýsi celek, celek, který vás může provést vašimi postřehy, pocity, vyvolat vzpomínky ….emoce. Není ambicí vás přesvědčovat, že toto dílo je krásné a toto méně či vůbec. O tom umění vlastně asi ani není. Je to o navázání kontaktu, přenosu myšlenky o vytržení z běžného dne, ze spěchu o tom zastavit se a naslouchat ….ozvěnám. Zkusit se podívat na věci známé novým způsobem, zaznamenat tuto zkušenost a podělit se s ostatními, kteří chtějí a umějí vnímat a naslouchat.

Obrazy poskládané do příběhu, který může být autorčin, nebo taky ne, nebo
budete číst ze stejných obrazů příběh zcela jiný, právě tak, jak vám dovolí fantazie.
Obrazy samotné jsou pak odrazem okamžiků napětí, trpělivého přemýšlení, intenzity dotyku. Autorka se často nechá inspirovat drobným okamžikem, který rozvine v obrazovou kompozici. Nezastupitelnou roli v obrazech hrají drobné detaily, které jakoby dotváří celou atmosféru a nutí k zamyšlení. Nezbývá než se vydat s otevřenou myslí a volnou fantazií navštívit výstavní prostory a vnímat obrazy vlastními smysly.

ECHOES – JAROSLAVA PIRKOVA


„Thanks to kind cooperation with Novoměstská radnice I can invite you to art exhibition. You can just stay for a moment and look around. Notice small things that you normally pass by.“

Look behind that what you see. Even with this metaphor could be described the art exhibition of Jaroslava Pírková’s paintings. All paintings are representing kind of whole thing that could guide you through moments, recall memories ….. emotions. There is no ambition to bring arguments that this picture is beautiful and this one is less ore not at all. The art is not about it I think. It is about connections, sharing, transfer of ideas, about change from the daily stereotype… it is about to stop for a while and listen and think. Try to look to known things different new way and to share the experience with others. Pictures ranked one after another creating story that could be author’s or maybe not, maybe someone else's and probably your own because you look at them with your own eyes and the story is just result of your own fantasy.

Pictures alone are than reflection of tension, patient thinking, intense of touch. Author is often inspired by short moment that she uses and creates whole picture composition. Not substitutable role in pictures are playing small details that are awakening emotion. There is only one possibility, to go with open mind and free fantasy visit the gallery and see whole exhibition feel with your own
senses.

nahoru


logo Novoměstská radnice