logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava přiblíží postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost bude věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstanou ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Výstava bude ke shlédnutí v přízemí Novoměstské radnice v prostoru historického Mázhauzu (vstup z nádvoří NR).

20. - 22. 10. 2014 zavřeno


VSTUP ZDARMA

denně od 10 do 18 hodin

Autoři:
Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková

Pořadatelé:
Ústav pro studium totalitních režimů a Novoměstská radnice
sdružení Post Bellum

Výstava se koná pod záštitou RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., primátora hl. m. Prahy a Karla Schwarzenberga.

nahoru


logo Novoměstská radnice