logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výtvarné umění 20. století počínaje expresionismem a surrealismem vyzvedlo do popředí umělecký individualismus, sílu vnitřních vizí a emocí. Toto osvobození mělo své kořeny v tvorbě přírodních národů, dětí a duševně nemocných. Tyto tři skupiny se vyznačovaly autenticitou projevu, tím, že si nekladly žádné technické ani stylistické bariéry – tvořily spontánně, intenzivně, syrově. Na přelomu tisíciletí prosazování osobních uměleckých výpovědí na úkor sjednocujících stylů a „ismů“ vrcholí. Podobnost mezi spontánní tvorbou autorů s duševní nemocí či mentálním handicapem - art brut – a současným uměním se začíná jevit jako ne pouze náhodná. Inspirovalo se současné umění art brut, a nebo adoptovalo jeho principy jako je intuice, imaginativnost a přímočarost sdělení? Závisí umělecký talent na vzdělání, inteligenci nebo povahových rysech jedince? Je stigma mentálního postižení a psychické nemoci v umění opodstatněné, determinující, limitující nebo naopak obohacující? Potřebujeme ještě dnes kategorická vymezení mezi art brut a současným uměním?

To jsou otázky, na které bude hledat odpovědi experimentální projekt Umění je jen jedno!, který propojí práce studentů Akademie výtvarných umění v Praze a díla tvůrců s mentálním handicapem či duševní nemocí z kreativního ateliéru A. R. T.
Výstava se nesnaží tvorbu obou skupin připodobňovat ani kvalitativně porovnávat.
Hodlá ale ignorovat zařazení umělců a vystavit jejich díla pouze pod jmény jejich autorů tak, aby divák mohl sám posoudit výtvarné dílo bez jakýchkoliv předsudků.

Vystavující autoři

Ondřej Boušek, Eva Ciprová, Lenka Černotová, Veronika Dobešová, Dagmar Filípková,
Alice Houdková, Iveta Horváthová, Barbora Kolouchová, Marie Kůsová, Nikola Nikolaiová, Karel Pajma, Naděžda Petrovová, Jan Pilík, Adriana Sarnová, Ladislav Svoboda, Šimon Sýkora, Jana Šárová, Petra Švecová, Viktorie Valocká a další.

Výstavu pořádá občanské sdružení SALET, kterého je součástí vystavující Ateliér radostné tvorby (A. R. T.). Kurátorkou výstavy je Terezie Zemánková.

Výstava s podporou grantu hl. m. Prahy se koná v galerii věže Novoměstské radnice.

Vstupné v souvislosti se vstupem na věž

Otevřeno: út - ne 10 -18 hodin

nahoru


logo Novoměstská radnice