logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Orchestr "Harmonia Praga" (dříve Harmony Prague) připravil na rok 2015 II. ročník cyklu 6 koncertů na Novoměstské radnici, nazvaných "Stylové večery". Koncerty posluchače provedou hudbou různých stylových období pod taktovkou Štefana Britvíka a s průvodním slovem houslisty, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru Miroslava Vilímce. Ten posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli a jejich díly.

KONCERTY:

22. 1. PERLY ČESKÉ HUDBY
5. 3. VIVAT MOZART
16. 4. HUDBA NAPŘÍČ STALETÍMI (oslava 70.narozenin skladatele Jiřího Temla)
28. 5. POCTA ITALSKÉ VIRTUOZITĚ
24. 9. HUDBA V RYTMU TANGA
26. 11. KOUZLO SEVERSKÉ HUDBY

První -zahajovací koncert cyklu: PERLY ČESKÉ HUDBY

Čtvrtek 22. 1. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Zazní zde díla slavných českých skladatelů.

PROGRAM:
P. J. Vejvanovský - Sonata letitiae
J. Zach - Symfonie A dur, 1. Presto con brio
B. Martinů - Serenáda č. 2
A. Dvořák - 2 valčíky op. 54,
A.Dvořák: Humoreska op. 101 (pro housle a orchestr)
L.Janáček - Suita

Učinkující:
Komorní orchestr HARMONY PRAGUE
Miroslav Vilímec - umělecký vedoucí a sólista
Štefan Britvík - dirigent

Druhý koncert cyklu: VIVAT MOZART

Čtvrtek 5. 3. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Koncertní cyklus Stylové večery pokračuje dalším významným večerem, a to setkáním s hudbou hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert je nazván Vivat Mozart a chce reprezentativním způsobem uctít dílo tohoto klasického skladatele. Zazní dvě skladby W. A. Mozarta, každá úplně z jiného období a jiného naladění. Zatímco Symfonie A dur KV 201 je mladšího data a přináší hudbu radostné vyrovnanosti, Koncertantní symfonie pro housle a violu Es dur op. 364 je mnohem hloubavější, pochází ze zralého období Mozartovy tvorby a v mnohém již opouští přísný rámec klasického hudebního výrazu. Komorní orchestr HARMONIA PRAGA pod taktovkou Štefana Britvíka si tentokrát přizval k hostování houslistku Jitku Novákovou, někdejší laureátku mezinárodních houslových soutěží, dnes profesorku pražské konzervatoře, která Mozartovu Koncertantní symfonii provede s violistou Ondřejem Martinovským, violistou Pražské komorní filharmonie. Večer Mozartovy hudby bude doplněn Mazurkou - Nocturnem od B. Martinů pro komorní ansámbl pod vedením houslisty Miroslava Vilímce. Cyklus bude na jaře pokračovat dalšími dvěma koncerty, také na nich nebude chybět hudba Bohuslava Martinů, v souvislosti s jeho význačným jubileem, kterému je letošní cyklus koncertů věnován.

PROGRAM:
W. A. Mozart: Symfonie č. 29 A Dur, KV 201
B. Martinů: Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello
W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu, KV 364

Účinkující:
Komorní orchestr HARMONIA PRAGA

Jitka Nováková – housle/violin
Ondřej Martinovský – viola/viola

Třetí koncert cyklu: HUDBA NAPŘÍČ STALETÍMI (oslava 70.narozenin skladatele Jiřího Temla)

Čtvrtek 16. 4. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Ve večeru, nazvaném Hudba napříč staletími, namixuje posluchačům komorní orchestr HARMONIA PRAGA hudbu barokní (Vivaldi, Bach) s hudbou zcela nedávného vzniku. Hudební modernisty bude prezentovat Bohuslav Martinů, z jehož díla zazní část skladatelova smyčcového Sextetu, koncert je koncipován i jako pocta životního výročí současného českého skladatele Jiřího Temla. Od tohoto skladatele, který s Harmonií Praga úzce spolupracuje, zazní ukázka z jeho Concerta grossa č. 2, ve které prokážou svoje virtuozní kvality nejen sólisté (skladba je psána pro dvoje koncertantní housle a violoncello), ale i doprovázející orchestr. Neotřelá hudba nedávné doby bude příjemným kontrastem po Vivaldiho fagotovém koncertu e moll, v němž se představí uznávaný mistr tohoto nástroje, fagotista pražských symfoniků FOK, Petr Němeček. Závěr večera obstará nestárnoucí hudba Leonarda Bernsteina, jehož hudbu z West Side Story upravil do Suity Jiří Teml, kterému patří v tomto večeru již zmíněná pocta. Orchestr Harmonia Praga tímto koncertem pokračuje ve svém šestidílném cyklu, který si již ve druhém ročníku vydobyl uznání publika i odborné veřejnosti.

PROGRAM:
J. S. Bach: Air ze Suity D dur
A. Vivaldi: Koncert pro fagot a moll
B. Martinů: Smyčcový sextet
J. Teml: Concerto grosso
L. Bernstein/J. Teml: Výběr ze suity West Side Story

Účinkující:
Komorní orchestr HARMONIA PRAGA

Petr Němeček - fagot

Čtvrtý koncert cyklu: POCTA ITALSKÉ VIRTUOZITĚ

Čtvrtek 28. 5. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Orchestr Harmonia Praga s dirigentem Štefanem Britvíkem připravil pro svůj koncert dne 28. 5. další ze svých Stylových večerů. Tentokrát se soubor, společně se sólistou, houslistou Miroslavem Vilímcem, bude věnovat hudbě starých italských mistrů. Koncert nese název Večer italské virtuozity a zazní na něm technicky náročná a efektní díla italských skladatelů, jejichž příznačným rysem byla záliba v nástrojové virtuozitě. Po barokní, ale velmi brilantní Sonátě da chiesa Arcangela Corelliho provede Miroslav Vilímec houslový koncert italského virtuosa Luigi Borghiho. Borghi je téměř neznámým skladatelem, jeho houslové skladby jsou však plné efektní virtuozity a právem může být považován za přímého předchůdce slavného N. Paganiniho. Provedení koncertu L. Borghiho je významnou událostí a českou premiérou. Tento objevný počin doplní v programu hudba proslulých italských skladatelů Antonia Vivaldiho a Tomaso Vitaliho (známá Chiaccona v úpravě pro housle s doprovodem smyčcového orchestru). Zazní však i ukázka z tvorby Bohuslava Martinů, v souvislosti se skladatelovým výročím a záštitou Nadace Bohuslava Martinů

PROGRAM:
A.Corelli: Sonata da chiesa, a moll
l.Borghi: Houslový koncert C dur
B.Martinů: výběr z díla
A. Vivaldi? Výběr z díla
T.A. Vitali: Chiaconne pro housle a smyčcový orchestr

Účinkující:
Miroslav Vilímec – housle

Pátý koncert cyklu: HUDBA V RYTMU TANGA

Čtvrtek 24. 9. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Zcela netradiční "Stylový večer" připravil v rámci svého celoročního cyklu na Novoměstské radnici komorní orchestr Harmonia Praga. Po večerech, věnovaných barokní, klasické, romantické i soudobé hudbě, se jeho pozornost zaměří na tvorbu argentinského skladatele Astora Piazzolly. Posluchači vyslechnou nejprve jihoamerickou komorní tvorbu v podání akordeonistky Jarmily Vlachové, houslisty Miroslava Vilímce a violoncellisty Petra Nouzovského, Piazzolla však zazní i v plném obsazení orchestru ve skladbě Libertango. Mimořádným počinem je též uvedení akordeonového koncertu R. Galliana, též s prvky jihoamerického tanga. Nehledě na jediné uvedení na plzeňské konzervatoři, v rámci studijních koncertů, se jedná o českou premiéru tohoto díla. Jarmila Vlachová, profesorka plzeňské konzervatoře, je považována za naši nejlepší akordeonistku, Harmonia Praga ji v náročné, ale posluchačsky zajímavé skladbě doprovodí pod taktovkou Štefana Britvíka.

PROGRAM:
A.Piazzolla: Jaro a Léto ze Čtvera ročních dob
B. Martinů: Duo pro housle a violoncello č. 1
R. Galliano: Opal Concerto pro akordeon a smyčcový orchestr
A. Piazzolla: Libertango

Účinkující:
Jarmila Vlachová – Akordeon
David Niederle – violoncello
Miroslav Vilímec – housle

Šestý - závěrečný koncert cyklu: KOUZLO SEVERSKÉ HUDBY

Čtvrtek 26. 11. 2015 v 19:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice

Komorní orchestr Harmonia Praga s dirigentem Štefanem Britvíkem a uměleckým vedoucím Miroslavem Vilímcem si přichystali k závěrečnému, šestému koncertu letošních Stylových večerů program s názvem Kouzlo severské hudby. Koncert se uskuteční na Novoměstské radnici 26. 11. v 19ˇ30 a zazní na něm skladby autorů ze skandinávských zemí. Večer otevře slavnostní Andante festivo finského skladatele Jeana Sibelia, následovat bude vděčná skladba houslového repertoáru - Romance norského Johana Severina Svendsena v podání Miroslava Vilímce, který doprovod díla upravil pro smyčcový orchestr. Ze severských autorů zazní ještě krátká výrazová skladba Na večer norského Christiana Sindinga, koncert bude pak uzavřen stěžejním komorním dílem opět norského autora Edvarda Hagerupa Griega, suitou Z časů Holbergových op. 40.

Harmonia Praga tak uzavře severskou hudbou, plné charakteristické lyriky a zvukového kouzla letošní cyklus Stylových večerů a jistě potěší svoje posluchače i v příštím roce.


PROGRAM:
J.Sibelius: Andante festivo
J.S. Svendsen: Romance pro housle op.26
B.Martinů: výběr z díla
Ch. Sinding: Na večer op. 110, č.6
E. Grieg: Suita „Z časů Holbergových“ op. 40

Účinkující:
Miroslav Vilímec - housle

Kupte si vstupenky:

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty či celý cyklus: Monika Teichmannová, email: manager@symphonyprague.com, tel. 777 317 186 nebo v předprodeji Via Musica Bohemiaticket.

Jednotlivá vstupenka: 300 Kč / 150Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Abonentní vstupenky cyklu “STYLOVÉ VEČERY“: 6 KONCERTŮ
1 200 Kč
800 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Možnost nákupu 5 koncertů (koncert č. 2 – č. 6)
1 000 Kč
650 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Možnost nákupu 4 koncertů (koncert č.3 – č. 6)
800 Kč
550 Kč

Rezervace a nákup abonentek:

1) Abonentky je možné rezervovat na adrese: manager@symphonyprague.com či tel. čísle 777 317 186 (Monika Teichmannová)

Uveďte prosím Vaše jméno , o kterou abonentku máte zájem, plnou či sníženou. Obratem Vám budou zaslány informace o způsobu uhrazení Vaší abonentky i způsobu, kterým Vám abonentní kartu předáme.

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty:

1) Vstupenky je možno rezervovat na adrese manager@symphonyprague.com či tel. čísle 777 317 186 (Monika Teichmannová). K vyzvednutí a zaplacení budou připraveny na pokladně v předsálí 30 minut před začátkem koncertu

2) V předprodejích v sítích Eventimu, Via Musica nebo Bohemiatour či online na:

www.eventim.cz .
www.pragueticketoffice.com .
www.bohemiaticket.cz .

3) Vstupenky je možné zakoupit na místě: půl hodiny před začátkem koncertu

nahoru


logo Novoměstská radnice