logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Sochu z jemného pískovce vytvořil v letech 1875 - 1877 sochař Bohuslav Schnirch na návrh architekta Jana Vorlíčka.

Socha, která společně s kašnou tvořila kompaktní soubor zahradní architektury a byla umístěna před umělou jeskyní - grottou v Havlíčkových sadech na pražských Vinohradech, však na konci 70. let minulého století z Grébovky zmizela. Po dlouhém pátrání byla nakonec objevena v zahradě areálu tvrze Třebotov.

V létě roku 2014 byl pověřen restaurováním sochy akademický sochař Vojtěch Adamec, který též vyrobil dvě kopie sochy. Jedna replika v současné době zdobí opět Havlíčkovy sady, druhou převzal Jan Sedláček, který kdysi sochu koupil, aniž tušil, že jde o ztracené, možná odcizené dílo.

Těsně před koncem roku, 30. 12. 2014, byl originál sochy po rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy dopraven na Novoměstskou radnici na Karlově náměstí, než najde své stálé místo v lapidáriu Národní galerie.

O tom, koho socha vlastně představuje, se vede diskuze a bude třeba počkat se závěry až po hlubším odborném zhodnocení: www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/299286-pribeh-zmizele-a-znovu-nalezene-sochy-a-jednoho-historickeho-omylu/  . Nejdůležitější nyní je, že byla zachráněna, restaurována a zachována pro budoucí generace.

Od začátku ledna 2015 zdobí socha prostor vstupní svatební haly v přízemí Novoměstské radnice. Od května 2015 (každé úterý v době od 14 do 16 hodin) si může sochu zdarma prohlédnout veřejnost. Vstup je přes foyer u vrátnice.

Poseidón, lat. Neptun, syn Titána Krona a jeho manželky Rheie, byl řeckým bohem moře. Poseidónovou manželkou byla Amfitríta, dcera mořského boha Nérea; jeho nejmilejším synem byl mořský bůh Tritón.





nahoru


logo Novoměstská radnice