logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Xénia Hoffmeisterová je umělkyně, jejíž tvorba je charakteristická reflexí současného světa a různými výtvarnými prostředky, které volí podle potřeby tématu. Klasická malba, kresba, grafika, asambláž či objekt různého stupně exprese vyjadřují její pocity nad stavem světa, ve kterém žijeme, a proto nemohou být prosty skepse a obav o tento svět.
Letní zajíc Xénie Hoffmeisterové v Galerii Novoměstské radnice však představí tématicky odlehčený, hravý výběr z tvorby, zaměřený na její "bokovkový" motiv zajíce či králíka.

Xénia Hoffmeisterová se narodila 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně. V letech 1973 - 1977 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, v letech 1981 - 1986 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze ( malba u doc. Oldřicha. Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví ).
Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar. V loňském roce její tvorbu představila The Katzen Arts Center, Washington D.C., USA.

Výstava se koná v Galerii v přízemí Novoměstské radnice od 17. června do 26. července 2015.

Otevírací doba: úterý - neděle 10 - 18 hodin

Ve výstavě si můžete zakoupit knížky autorky:Monografie 700 Kč
• X.Hoffmeisterová
• Příběhy hravé a dravé

Eugenikové 350 Kč

Klenová 140 Kč

Kniha malá 70 Kč
• Monstra v nás
• Modrý katalog
• Červený katalogKurátorka výstavy:

Lucie Šiklová

Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

www.xeniahoffmeisterova.cz .
xeniek2@gmail.com

nahoru


logo Novoměstská radnice