logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Kurzy vaření etnické kuchyně, které pořádá na Novoměstské radnici InBáze, nebudou chybět ani v zimě.

Chcete se naučit, jak se připravují tradiční jídla zemí celého světa?
Navštivte naše jedinečné kurzy vaření určené dětem a jejich rodičům.
Každý kurz doprovází výtvarná dílna pro děti.

Co vás čeká?

Vaření etnických jídel jako společná aktivita a zábava pro děti a dospělé, následuje společný nedělní oběd.

Termíny kurzů:

21. 2. 2016 - Vietnam

Kurzy probíhají v Žulovém baru Novoměstské radnice od 10.30 do 13.30 hodin.

Cena

390 Kč (1 dítě a dospělý doprovod, každé další dítě 170 Kč).

Přihlášky zasílejte předem

Na kurz je třeba se předem přihlásit u Kristýny Fialové, e-mail: fialova@inbaze.cz.
Kapacita jednoho kurzu je omezena.

Celý projekt sledujte na:

www.facebook.com/MostyInBaze
www.inbaze.cz

Kurzy etnického vaření pořádá InBáze, z. s. ve spolupráci s Novoměstskou radnicí, p. o., za podpory Městské části Praha 2 a Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

InBáze

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

www.inbaze.cz

nahoru


logo Novoměstská radnice