logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Orchestr "Harmonia Praga" připravil na rok 2016 III. ročník cyklu sedmi koncertů na Novoměstské radnici, nazvaných "Stylové večery". Koncerty posluchače provedou hudbou různých stylových období pod taktovkou Štefana Britvíka a s průvodním slovem houslisty, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru Miroslava Vilímce. Ten milovníky hudby v průběhu jednotlivých večerů opět seznámí se skladateli a jejich díly.

Začátek všech koncertů v 19:30 hodin.

 

Termíny koncertů:

12.1. NOVOROČNĚ S MOZARTOVÝMI

syn W.A. ą otec Leopold

Úvodní večer pod taktovkou Štefana Britvíka bude probíhat v novoroční atmosféře 12. ledna a nabídne velmi zvláštní dramaturgii. Název večera zní Novoročně s Mozartovými a posluchači si vyslechnou zcela unikátní srovnání tvorby geniálního Wolfganga Amadea Mozarta s díly jeho otce Leopolda Mozarta. Uměleckému vedoucímu souboru Miroslavu Vilímcovi se podařilo sehnat notový materiál řady skladeb otce slavného syna, např. tzv. Kindersymfonii (Dětskou symfonii). Posluchačsky vděčné dílko s netradičním nástrojem, imitující kukačku, novoročně odlehčí zajímavý program, v němž samozřejmě zazní i hudba Wolfganga Amadea. Připraven je i malý hudební kvíz s vylosováním výherců.

11.2. VIVAT VIVALDI

Antonio také v Čechách

Druhý koncert z cyklu „Stylové večery“ komorního orchestru HARMONIA PRAGA bude věnován dílu italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho. V dnešní době jsou Vivaldiho skladby často hrány, velké popularity dosáhl zejména cyklus 4 houslových koncertů Čtvero ročních dob.
Harmonia Praga ve svém Programu však ukáže Vivaldiho i z jeho méně známých stránek, ať již jde o jeho kompoziční odkaz či osobní osudy. Zajímavostí také je, že slavného skladatele pojily pracovní vztahy i s českými zeměmi, kde určitou dobu pobýval. Na koncertě mimojiné zazní Vivaldiho flétnový koncert v podání flétnisty orchestru FOK Jiřího Skuhry, méně hraný houslový koncert Tempesta di Mare v podání Miroslava Vilímce. Program však bude doplněn i parafrází skladatele Jiřího Temla pod názvem Vivaldi v Čechách a ukázkou z díla B.Martinů, jehož odkaz Harmonia Praga cíleně propaguje.

31.3. POZDRAV JARA

Jarní tóny od baroka po tango

Jaro je krásným ročním obdobím, které vždy vzbuzuje mnoho osobní energie i tvůrčích schopností. Není tedy divu, že rašící jaro a s ním přicházející atmosféra ovlivnilo mnoho význačných skladatelů minulosti. Jarní inspiraci nacházíme v díle romantiků, Jaro je však i názvem oblíbeného koncertu od A. Vivaldiho, stejně tak pojmenoval jednu ze svých skladeb jihoamerický skladatel A.Piazolla, otec klasického tanga. Na koncertě zazní i jedna z populárnějších klavírních melodií a to Rašení jara od norského skladatele Christiana Sindinga v podání Miroslava Vilímce, tentokrát netradičně v roli klavíristy za doprovodu smyčcového orchestru Harmonia Praga.

19.5. HARMONIA PRAGA OBJEVUJE

Neznámé poklady klasiky

Ve Velkém sále Novoměstské radnice bude  19. 5. uveden další ze Stylových večerů,  pořad s názvem Harmonia Praga objevuje - Neznámé poklady klasiky. Vedle nepříliš často hraného Divertimenta českého klasika Josefa Myslivečka zazní dva skutečné objevy. Houslista Miroslav Vilímec kdysi nahrál s Plzeňskou filharmonií pro zahraniční label souborně 14 houslových koncertů francouzského klasika Chevaliera Saint Georgese, nyní však uvede jedno z jeho děl i koncertně. Saint Georges, jiným jménem Joseph de Boulogne je velmi zajímavou postavou, mulatem, synem guvernéra ostrova Dominique a černošské matky, vynikajícím francouzským šermířem (!), houslistou, skladatelem i organizátorem hudebního života v Paříži. Zasloužil se např. o uvedení Haydnových "pařížských" symfonií, po Velké francouzské revoluci byly všechny jeho zásluhy zapomenuty a dílo oživeno až v poslední době.

Historickou hudební lahůdkou bude též novodobá premiéra hudby pruského krále Bedřicha Velkého z 18. století. Od korunovaného skladatele a podporovatele řady významných hudebních osobností zazní Symfonie A dur pro smyčce a cembalo. Harmonia Praga se bude s napětím těšit na tuto mimořádnou událost a věří, že své posluchače potěší slavnostní atmosférou premiér, ale také kvalitou neznámých skladeb.

30.6. SLAVNÉ SERENÁDY

Mozart, Martinů, Čajkovskij

30. 6. uvede Harmonia Praga Stylový večer ze známých, slavných serenád, koncert je nazván Slavné serenády. Mozartova Malá noční hudba je v Praze velmi často interpretována, poukazuje i na skladatelův pobyt v Praze a vřelé přijetí jeho děl zdejším publikem. Na Stylovém večeru zazní Mozartova hudba vedle Serenády Petra Iljiče Čajkovského, která patří k základnímu repertoáru prvotřídních smyčcových komorních orchestrů, přináší značné nároky na hráčskou vyspělost a virtuozitu. Stylový večer je doplněn Serenádou Bohuslava Martinů, jehož dílo Harmonia Praga systematicky uvádí.

6.10. BAROKNÍ PERLY

Bach, Händel a italské baroko

Repertoár orchestru Harmonia Praga je z velké části postaven na barokních základech, tomuto stylovému období se také soubor věnuje v několika koncertech cyklu. 6. října uslyší posluchači výběr z díla Johanna Sebastiana Bacha, zazní např. část jeho slavného Dvojkoncertu pro 2 housle. Soubor uctí i velkého Bachova současníka, jehož hudba stojí zcela svébytně mezi barokními poklady, a to Georga Fridricha Haendela. V kontrastu k německému baroku zahraje Harmonia Praga se sólistou M. Vilímcem a pod taktovkou Š. Britvíka také jednu ze stěžejních skladeb italského barokního repertoáru, a to skladbu Arcangela Corelliho s názvem La Folia.

3.11. PUTOVÁNÍ MEZI ŽÁNRY

od klasiky po šanson

Na barokní stylový večer navazuje koncert 3. 11., ve kterém bude Harmonia Praga navazovat na předchozí barokní inspiraci. Nebude však jediná. Ve svém cyklu věnuje vždy Harmonia Praga jeden večer hudbě různých období, které většinou staví do zajímavého protikladu. Také tentokrát bude k barokní a romantické hudbě přiřazen písňový šanson v podání zpěvačky Marty Balejové. Harmonia Praga se při této příležitosti zhostí náročné doprovodné role, zmíněné šansony zazní totiž v připravované úpravě pro sólový zpěv s doprovodem smyčcového orchestru. Orchestr tak ukazuje i další svoji tvář - s oblibou hraje úpravy populárních skladeb, jak to v minulosti ukázal např. ve slavné Yesterday od Beatles či v Temlově úpravě Bernsteinovy West Side Story.  

Vstupenky:

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty či celý cyklus: Monika Teichmannová, email: manager@symphonyprague.com, tel. 777 317 186 nebo od 1. 12. 2015 v předprodeji Via Musica, Bohemiaticket.

Jednotlivá vstupenka: 300 Kč / 150Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)

Rezervace a nákup abonentek:

7 KONCERTŮ 1 350 Kč/900 Kč (studenti, senioři, držitelé ZTP)
6 KONCERTŮ za 1 200 Kč/800 Kč
PRO DRŽITELE ABONENTKY JE ZAJIŠTĚNO MÍSTO V PŘEDNÍCH ŘADÁCH

1) Abonentky je možné rezervovat na adrese: manager@symphonyprague.com či tel. čísle 777 317 186 (Monika Teichmannová)

Uveďte prosím Vaše jméno , o kterou abonentku máte zájem, plnou či sníženou. Obratem Vám budou zaslány informace o způsobu uhrazení Vaší abonentky i způsobu, kterým Vám abonentní kartu předáme.

Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivé koncerty:

1) Vstupenky je možno rezervovat na adrese manager@symphonyprague.com či tel. čísle 777 317 186 (Monika Teichmannová). K vyzvednutí a zaplacení budou připraveny na pokladně v předsálí 30 minut před začátkem koncertu

2) V předprodejích v sítích Via Musica nebo Bohemiatour či online na:

www.pragueticketoffice.com 
www.bohemiaticket.cz 

3) Vstupenky je možné zakoupit na místě: půl hodiny před začátkem koncertu

www.harmoniapraga.cz

nahoru


logo Novoměstská radnice