logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava obrazů malíře Ivana Sobotky proběhne v Galerii Novoměstské radnice od 11. do 31. března 2016.

Kurátor výstavy: David Bartoň

Otevřeno:

út - ne 10 - 18 hod

Otevřeno bude i na Velký pátek o Velikonocích 25. 3.

Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

IVAN SOBOTKA

(narozen v Moravských Budějovicích 1927, zemřel v Praze na Smíchově 2008), malíř, vystudoval v letech 1946–1951 AVU u profesorů Sychry a Pukla. Vystavoval v galeriích Ztichlá klika, Litera, Navrátil, Klatovy / Klenová, Moravské galerii v Brně, v Mostě, Lyonu a Kutné Hoře, účastnil se též výstav pořádaných RR. Od roku 2003 jsou jeho práce zastoupeny v Národní galerii a GASK. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 1998. Sobotkův obraz František byl darem ČR nově zvolenému papeži Františkovi.

Ivan Sobotka žil a maloval v tradici mistrů, kteří „nedělají umění“, nemalují svět kolem, nekopírují věci. Ani několik málo jeho portrétů (Zorka), krajin (Jakubov) a zátiší (Kytice) z padesátých a šedesátých let nemá nic společného s fotografií, přesto jsou jiným, zcela zvláštním, způsobem přesné. V pozdějších „portrétech“ (Bloy, Reynek, Florian, Tzara, Jacob a další) nemizí přesnost, ale detaily ustupují celkovému pohledu a výrazu tváře.
Sobotka v padesátých letech maloval a kreslil, podobně jako jeho přátelé V. Nováková a P. Brázda, výrazně názorová díla. Tlaku kolektivizmu a marné ideologii světskosti vzdorovali civilním jazykem i prorockými vizemi. Sobotka s nejsilnějšími odkazy ke starému zákonu a evangelním zásadám. Zánik přepjatého, ničemného světa (Ničeho příliš) se vyjevuje ve světle Apokalypsy, tedy v sobě nese i základní naději (Proč se bojíte malověrní). Není sice kdo by hledal Boha (Není kdo by hledal Boha), ale Kristus zůstává věrný. Ďáblové se šklebí (Svržený Satan), blázni (Blázen) se ksichtí a postavy starozákonní promlouvají jako Samson slepotou a Lotova žena solnou strnulostí. David je tak maličký před hrůzným Goliášem, který nemá jediný lidský rys, je zcela strojem – sochou geroje. Davidův prak vypadá jako hračka, jeho pohled tak dětský, ale nebe za oběma je tak fantasticky jásavě modré, že vítězství šedé obludy nepřichází v úvahu.
Jakoby I. S. tedy vyjadřoval „svoje názory“, ale v jejich ztvárnění už zaznamenává fáze a nálezy svých duchovních zkušeností, jak k nim postupně přichází. Život je vždycky přednější a díla ukazují k jeho proměnám, ale hlavně k jeho inspiraci. Podstatou jeho života bylo učednictví u Ježíše Nazaretského ve smyslu velice osobním a původním. Dnes se tak radikální přístup k učednictví skoro nevidí. Lišil se tím výrazně od obdivovaného Bohuslava Reynka, který spíš než jako učedník přicházel v básních i obrazech ke Kristu, božímu synu, jako orant, v klanění a uctívání. Oba spojuje úplné ponoření do světa i trvalé vědomí boží přítomnosti, nestali se ale mnichy. Reynek ovšem dával najevo náboženský distanc k profanovanému světu současníků, nekomentoval ho jinak, než ve vztahu k evangelním obrazům a ve zjevném stesku po dětství a starých časech. Sobotka se náboženské distance zřekl a přitom se k vnějším projevům bohopocty choval velice kriticky. Z jeho zápisků je jasné, že zkoušel na sobě radikálně, jestli biblické pravdy nesou. Byl ostražitý, když hrozilo, že by mohly vynášet. Sobotka razil od mládí proti obecně užívanému termínu artist/umělec, ruské chudožnik s vlastní etymologií a v tom smyslu, že chudoba je nepostradatelná.
Z mnoha zkušeností a zkoušek mu vyšly tváře - netváře čím dál skromnějších tvarů a barev. V těch malíř zachytil to, co se v něm samém odrazilo. Není to technická stavba, spekulativní věž, ale inspirovaný vhled do tajemství života z víry.
Poctivé a nepatetické učednictví u Nazaretského se osvědčuje jako věrohodné. Snad se časem ukáže i dalším, že to je přesně ta podoba evangelia, která teprve dává smysl všem těm tradičním pomůckám umění i náboženského kultu a zahání strašidla ideologie.

(Upraveno autorem Davidem Bartoněm podle jeho textů z Babylonu a www.pritomnost.cz )

IVAN SOBOTKA

(born 1927 in Moravské Budějovice, died 2008 in Prague Smíchov), painter, studied at the Academy of Fine Arts in Prague from 1946 to 1951 with Professor Sychra and Professor Pukl. He exhibited in the galleries Ztichlá klika, Litera, Navrátil, Klatovy/Klenová, the Moravian Gallery in Brno, in Most, Lyon and Kutná Hora. He also participated in the exhibitions organized by Revolver Revue. Since 2003, his work has been displayed at the National Gallery and GASK. He was the winner of the Revolver Revue Prize for 1998.

 

FOTO - zdroj:  http://www.artforgood.cz/cs/virtualni-prohlidky/ivan-sobotka

nahoru


logo Novoměstská radnice