logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Prohlídky s poutavým výkladem odkrývají návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV. 

Budete moci nahlédnout i do prostor, které nejsou veřejnosti pravidelně přístupné!

Prohlídky si užijí i děti.

Zajímá vás, jakou funkci plnila věž od 15. století? Víte, co je to etalon? Tušíte, co je to palindrom a kde je vytesán? Kam byl zasazen český loket a kde ho můžete i dnes vidět? Víte, k čemu též dříve sloužila kaple? Kdo byl na radnici souzen? Že vyhořela a kdy byla zasáhnuta bleskem? Jak je spojeno s radnicí jméno Jana Sladkého - Koziny, legendárního loupežníka Václava Babinského, Aloise Rašína či Milady Horákové? Co zahlédli někteří lidé v prostoru radnice po půlnoci, až se jim tajil dech? To vše a ještě mnohem více se dozvíte během hodinové prohlídky poutavého vyprávění o životě této památky, jejíž základy oslavují 670 let právě v roce 2018. Všechna dějinná období radnice zde totiž zůstala navždy otištěná.

Události, zapsané navěky do našich dějin, nám dodnes zanechaly stopy svědectví zvláště ve vnitřních prostorách radnice, oslňujících svou rozmanitostí. Nejdříve vstoupíte do foyer a gotické sloupové síně s klenbou – Mázhausu i do prostoru tzv. Konšelský salónek, jemuž dominuje původní dřevěný malovaný strop a ve kterém se scházeli kdysi konšelé k nejrůznějším poradám. Sestoupíte i do temné šatlavy. V I. patře si prohlédnete renesanční Velký sál s původními malbami na stěnách, vžijete se do roku 1419 a pohlédnete z oken, odkud byla spáchána 1. Pražská defenestrace, kdy po svržení konšelů, měšťanů a purkmistra byla zahájena husitská revoluce. Čeká na vás i překrásný prostor zrenovované barokní kaple. Po 221 schodech vystoupíte na ochoz věže, dostavěné v roce 1456 a z ptačí perspektivy pohlédnete na věžičky, domy a dvory Nového Města. Uvidíte ale ještě dál, až na Pražský hrad! Takový pohled se vám z jiné pražské věže nenaskytne. Nemusíte se nikterak obávat fyzického vyčerpání z výstupu po tolika schodech, neboť se na chvíli zastavíte v každém patře věže, abyste si prohlédli zblízka její zajímavosti. Před vstupem na její ochoz nahlédnete i do bývalého bytu věžníka, který kdysi hlásil z věže nebezpečí. V něm se nyní nachází stálá expozice o historii Nového města, radnice a přilehlého Karlova náměstí.


Každá prohlídka trvá hodinu. Hodinové prohlídky se konají čtvrtletně, vždy v pondělí dopoledne a odpoledne pro 5 - 20 účastníků v předem plánovaných termínech:
DOPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 10:00 - 11:00 h
ODPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 16:30 - 17:30 h

TERMÍNY PROHLÍDEK:

LEDEN: 15. 1. 2018 / 10:00 h + 16:30 h / s překvapením *

BŘEZEN: 26. 3. 2018 / 10:00 h + 16:30 h

ČERVENEC: 16. 7. 2018 / 10:00 h + 16:30 h

ŘÍJEN: 1. 10. 2018  / 10:00 h + 16:30 h + 17:30 h (Všechny prohlídky jsou vyprodány!)

 

Změna termínů vyhrazena. Prohlídka může být z technických důvodů zrušena.

* Na zakoupenou vstupenku na lednovou prohlídku bude možno též po 21. 3., kdy bude otevřena po zimní pauze opět i věž, vystoupit na její ochoz a užít si tak i jarní vyhlídku na Prahu. Vstupenku je nutno si uschovat!

 

NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:

Závaznou rezervaci prohlídky pro veřejnost je nutno provést  NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem /t. j. do úterý před prohlídkou/ na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne.

Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

VSTUPNÉ:
jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku

VSTUPNÉ se platí na místě před prohlídkou. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili předem hotovost v přesné částce. Děkujeme.

Sraz na prohlídku bude na dlážděném nádvoří radnice u kašny, při nepřízni počasí v podloubí u studny, se přivítáte s průvodkyní a obdržíte vstupenky.

 

PROHLÍDKA PRO ŠKOLY:  je možná pouze po individuální dohodě, MIMO UVEDENÉ TERMÍNY A ČASY pravidelných prohlídek pro veřejnost, minimálně s dvoutýdenním předstihem na adrese e-mail. adrese p. Beznosky beznoska@nrpraha.cz .

Vstupné:  1 žák 50 Kč, doprovod bez poplatku


 

nahoru


logo Novoměstská radnice