logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Smyčcový orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem vstupuje v roce 2019 do 6. ročníku cyklu koncertů na Novoměstské radnici s názvem Stylové večery.

Umělci se během jednotlivých večerů koncentrují na zvolená témata z hudební historie i současnosti. Průvodní slovo M. Vilímce i v tomto roce přinese řadu zajímavostí a perliček ze života a umělecké činnosti řady skladatelských osobností. Harmonia Praga bude opět pamatovat i na barokní a klasickou hudbu.

Koncerty probíhají s pauzou, během které se mohou návštěvníci Stylových večerů příjemně osvěžit v přilehlém foyer vynikajícím moravským vínem.

Vstupné:

na jednotlivé koncerty plné 320 Kč, snížené 170 Kč (studenti, senioři a držitele ZTP).

V prosinci 2018 se také začnou prodávat abonentní vstupenky na celý cyklus 2019.

Vstupenky lze rezervovat na adrese Moniky Teichmannové info@harmoniapraga.cz , tel. 777 317 186.

Informace o koncertech a vstupenkách najdete na: www.harmoniapraga.cz

 


Začátek všech koncertů v 19:30 hodin / Velký sál Novoměstské radnice

Cyklus sedmi koncertů 17. 1. - 5. 12. 2019

 

TERMÍNY KONCERTŮ:

17. 1. 2019  HARMONIA PRAGA NOVOROČNĚ

S vážnou hudbou, ale s úsměvem a tradičním kvízem

Již tradičně probíhá první koncert (17. 1.) v novoročním ladění. Zazní vážná hudba, která je však protkána úsměvem, např. v díle Josepha Haydna. Klasickou část večera dovrší známá Mozartova Malá noční hudba, zatímco druhá polovina večera je vedena již v ryzím „postsilvestrovském“ duchu. Z repertoáru souboru zazní novinky, závěr večera pak bude patřit hudebním vtipům. Zajímavost novoročního hudebního přípitku podtrhne i zábavný kvíz s losováním výherců.

14. 3. 2019 ČAJKOVSKIJ - VELIKÁN ROMANTICKÉ HUDBY

Díla Petra Iljiče i dalších ruských skladatelů

Cyklus Stylových večerů s orchestrem Harmonia Praga pokračuje 14. 3. setkáním s díly ruských skladatelů pod názvem Čajkovskij - velikán romantické hudby. Od slavného skladatele uslyšíme Serenádu pro smyčcový orchestr a další významné skladby, obraz ruské hudby dotvoří jeho současník Alexander Borodin ve Variacích na ruskou píseň. Zazní však i hudba pokračovatele těchto tradic, a sice ukázky z díla skladatele 20. století Dmitrije Šostakoviče. Orchestr bude tentokrát účinkovat ve zvětšeném obsazení, což umožní i programové zpestření večera - interpretaci díla Bohuslava Martinů.

18. 4. 2019 HUDBA SLUNNÉ ITÁLIE

Když je hudební řečí sladké „dolce“ i energické „vivace“

Dubnový koncert Stylových večerů bude ve znamení italské hudby. Název večera je - Hudba slunné Itálie, s lákavým podtitulem "Když je hudební řečí sladké dolce i energické vivace". Italská hudba má svůj nezaměnitelný charakter, který si podržela napříč různými styly. Zazní tedy jak hudba barokní, zastoupená v dílech Geminianiho, Vitaliho a dalších barokních skladatelů, zrovna tak uslyšíme italskou klasiku ve violoncellovém koncertu Luigi Boccheriniho, jehož se ujme mladý violoncellista České filharmonie Eduard Šístek. Kromě tohoto sólisty uslyšíme znovu housle Miroslava Vilímce s doprovodem orchestru pod vedením Štefana Britvíka.

20. 6. 2019 ANGLOAMERICKÝ VEČER

Od anglického baroka k americkému jazzu

12. 9. 2019 HARMONIA PRAGA VIRTUÓZNÍ

Brilantní tóny sólové trubky, houslí i kontrabasu

"Harmonia Praga virtuózní" je název dalšího ze Stylových večerů, které v podání souboru uslyšíme na Novoměstské radnici 12. září opět v 19´30. Komorní orchestr se tentokrát uvede v technicky náročných dílech baroka i klasicismu, virtuozitu přinese např. Corelliho slavné dílo La Folia s brilantními variacemi. Orchestr pod vedením dirigenta Š. Britvíka a s uměleckým vedoucím M. Vilímcem však uvede i zajímavé hosty. Mladý trumpetista Waltr Hofbauer přispěje k virtuóznímu vyznění večera ve skladbách barokních mistrů, zrovna tak předvede svoji virtuozitu kontrabasistka Eva Šašinková ve skladbě italského mistra Bottesiniho na populární téma Benátského karnevalu.

31. 10. 2019 BOŽSKÝ AMADÉ a IL DIVINO BOEMO

Repertoárové novinky z děl W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka

"Božský Amadé a il Divino Boemo" je název dalšího koncertu z cyklu Stylových večerů, který propojí kompoziční odkaz dvou velkých klasiků. Mozart s Myslivečkem působili ve stejné době, geniálního Mozarta uctívala celá střední Evropa, nelze však pominout ani obrovské uznání, které si získal Mysliveček právě pod zmíněným názvem v Itálii. Oba mohli být konkurenty, více však byli dobrými přáteli, což je doloženo v historické literatuře. Zajímavost večera podtrhne téměř neznámé pozdní dílo W. A. Mozarta - Árie pro hlas a kontrabas v podání Miloše Černého a Evy Šašinkové, stejně jako dvě osvědčená díla pro housle - Adagio E dur a Rondo C dur v podání houslistky Jitky Novákové. Orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím Miroslavem Vilímcem opět dirigentsky vede Štefan Britvík.

5. 12. 2019 MIKULÁŠSKÁ S BAROKEM

Concerto grosso G. F. Händela a mnoho dalšího na prahu adventu

Vivaldiho koncert pro smyčce a Corelliho slavné Concerto grosso, tzv. "Vánoční" bude barokním rámcem posledního Stylového večera komorního orchestru Harmonia Praga. Nezazní však jen hudba minulosti, posluchači se mohou potěšit příjemnou hudbou Leoše Janáčka nazvanou Idyla, zároveň bude koncert příležitostí k uctění životního jubilea plzeňského skladatele Karla Pexidra, který vyzval soubor k provedení svého díla "Hymnus". Koncert diriguje opět Štefan Britvík, orchestr připravuje umělecký vedoucí, houslista Miroslav Vilímec. 

 

Orchestr Harmonia Praga si poslechnete i mimo Novoměstskou radnici:

11. 9. 2019 od 19 hod:  BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU DOMOVA SVOJŠICE

Začátek koncertu: v 19 hod / Sál Martinů – Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 1, Praha 1 (Harmonia Praga / Jürgen Geiger – klavír / Johannes Skudlik – dirigent)
 
Vstupné dobrovolné / peníze budou věnovány na podporu Domova Svojšice (Sociální zařízení na poskytování pobytových služeb osobám se sníženou soběstačností)

Podrobnosti a rezervace vstupenek na:

http://symphonyprague.com/koncerty/beneficn-i-koncert-na-podporu-domova-svojsice/

 

nahoru


logo Novoměstská radnice