logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Smyčcový orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem vstoupí v roce 2020 již do 7. ročníku cyklu koncertů na Novoměstské radnici s názvem Stylové večery.

Koncerty probíhají s pauzou, během které se mohou návštěvníci Stylových večerů příjemně osvěžit v přilehlém foyer vynikajícím moravským vínem.

CYKLUS NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY PODPOROVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 2.

VSTUPNÉ:

na jednotlivé koncerty plné 320 Kč, snížené 170 Kč (studenti, senioři a držitele ZTP).

Od prosince 2019 prodej abonentních vstupenek na celý cyklus 2020.

Vstupenky lze rezervovat na adrese Moniky Teichmannové info@harmoniapraga.cz , tel. 777 317 186.

Informace o koncertech a vstupenkách najdete na: www.harmoniapraga.cz

 

 KONCERTY SE KONAJÍ VŽDY v 19:30 hod NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI:


TERMÍNY KONCERTŮ:

9. 1. 2020  NOVOROČNÍ VEČER / zahajovací koncert

Slavnostní vykročení s hudbou i kvízem

Prvním koncertem cyklu Stylových večerů v roce 2020 proběhne 9. 1. pod názvem "Novoroční večer" s podtitulem - Slavnostní vykročení s hudbou i kvízem. Zazní hudba, laděná do novoroční nálady, uslyšíme např. slavný Bugatti step Jaroslava Ježka v úpravě Jiřího Temla pro smyčcový soubor. Pozitivní atmosféru večera jistě umocní již tradiční, oblíbený novoroční kvíz.  

 

20. 2. 2020 SETKÁNÍ  S  VIOLOU

Energické i něžné tóny Jitky Hosprové

 

 7. 5. 2020 Z  ČESKÉ  MINULOSTI - zrušeno

 Hudební tradice českého baroka i klasiky

 

 18. 6. 2020 VIVALDIHO  KLENOT - zrušeno

 Čtvero ročních dob – nepřekonatelný hit

 

 17. 9. 2020 ČESKOU HUDBU KORONAVIR NEZNIČIL

J. Vlachová (akordeon) / M. Vilímec (umělecký vedoucí) / Š. Britvík (dirigent) / HARMONIA PRAGA

Program večera:

V. Vodička / Sinfonia C – dur / P. J. Vejvanovský Saltarello / A. Dvořák Bagately, op. 47

------přestávka------

A. Dvořák / Slovanský tanec č. 10 / J. Suk Meditace na chorál Svatý Václave / L. Janáček Suita (výběr)

Upozornění: dle informace pořadatele koncertu z 5. září byl změněn název a program koncertu konaného 17. 9. 2020 (původně NELZE  HRÁT  JEN  MOZARTA „Malá noční hudba“ i výlet do hudby novější)

 

 5. 11. 2020 WOLFGANG AMADEUS MOZART A PRAHA  - zrušeno

- to je název dalšího koncertu z cyklu Stylové večery. Smyčcový orchestr Harmonia Praga s houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem se bude tentokrát věnovat zajímavé kapitole hudebních dějin - úzkému vztahu geniálního skladatele k Praze. Zde se Mozart setkal s vřelým přijetím publika a premiéroval zde řadu svých kompozic. V pořadu se dozvíme podrobnosti o Mozartových návštěvách Prahy, zazní také v Praze oblíbená skladatelova díla, např. Malá noční hudba či předehra k opeře Figarova svatba. 

Upozornění: dle informace pořadatele koncertu z 27. září byl změněn název a program koncertu konaného 5. 11. 2020 (původně NÁŠ SVĚTOVÝ ANTONÍN DVOŘÁK Slavná „Serenáda“ i roztomilé komorní (M)aličkosti)

 

 10. 12. 2020 BAROKNÍ  TITÁN  HÄNDEL - zrušeno

- závěrečný koncert

 

http://harmoniapraga.cz/novinky/koncertem-9-1-zacina-7-rocnik-stylovych-veceru-na-novomestke-radnici/

nahoru


logo Novoměstská radnice